Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA HURTPOL
2019.06.04
SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT
NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Syndyk masy upadłości sprzeda przedsiębiorstwo HURTPOL sp. z o. o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Młynarskiej 1a.
W skład przedsiębiorstwa wchodzi:
 
1)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 96 o powierzchni 0,4569 ha, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, miasto Nowogard, objęta księgą wieczystą nr SZ1O/00021374/4,
2)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 295/1, 295/2, 295/3 o łącznej powierzchni 0,2333 ha, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, miasto Nowogard, objęta księgą wieczystą nr SZ1O/00021373/7,
3)      majątek ruchomy, stanowiący wyposażenie przedsiębiorstwa i zapasy handlowe byłej hurtowni artykułów sanitarnych,
4)      należności,
5)      pakiet 2438 akcji w spółce NORDSANIT S. A. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 1, KRS: 0000626834.
 
Cena minimalna wynosi 2.818.400,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100).
 
Sprzedaż odbywa się w ramach konkursu pisemnych ofert. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.                  
Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup nieruchomości należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 18.06.2019.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty. 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress