Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

ostateczny plan podziału Hossa
2019.06.17

W związku ze sporządzaniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 15 marca 2019 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1/3, o powierzchni 0,0716 ha wraz z prawem własności, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku socjalno- administracyjnego z wagą samochodową o kubaturze 263m², położonej przy ul. I Brygady Legionów 2A w Goleniowie, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1O/00022758/7, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej- sygn. akt XII GUp 18/13- sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie- Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego oddzielnego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w  wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress