Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.14

Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5

za cenę nie niższą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

która musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy i bez możliwości jakichkolwiek potrąceń.

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup nieruchomości należy składać jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza, SSR Elżbiety Piotrowskiej, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: XII GUp 138/18, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 28.01.2021.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.

 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress