Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność
2021.02.16

Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 25% kwoty głównej, która wynosi 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu. Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu.
Szczegóły oferty: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy
tel. 515 831 864 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15)
1) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 2 marca 2021 roku na adres kancelarii.
2) Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od daty upływu terminu do ich składania.
3) Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

www.sanacjafirmy.pl

 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress