Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Ryszarda Rochy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.03.09

Syndyk masy upadłości Ryszarda Rochy
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, o funkcji mieszkalnej, położonej w miejscowości Stuchowo budynku nr 59A mieszkanie nr 6, o powierzchni użytkowej 59,70 m kw wraz z udziałem w wysokości 56558/1000000 we wspólnych częściach budynku i prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą nr KW/00008042/7, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1K/00016180/5,
za cenę nie niższą niż 126.000,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup nieruchomości należy składać jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza, SSR Agnieszki Smoleń, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: XII GUp 115/19, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 16.11.2020.
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.

 

 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress