Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.03.09

Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie


udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Szczecinie przy ul. Maklerskiej 1 wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością

za cenę nie niższą niż 12.750,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
oraz
udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego (garażu) nr G68 położonego w Szczecinie przy ul. Pawła Jasienicy wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością

za cenę nie niższą niż 900,00 zł (dziewięćset złotych 00/100)

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup nieruchomości należy składać jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza, SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: XII GUp 44/17, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 23.03.2021

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.

 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress