Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny Melki
2021.03.30

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny Melki (sygn. akt XII GUp 48/15) udział do 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 305 - o pow. 1.346 m², położonej w Szczecinie przy ul. Jeżynowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecin X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00118995/3, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 72.825,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych) netto, co stanowi 75% wartości oszacowania udziału.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
1) złożenie do dnia 16.04.2021 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych
w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
i dokumenty;
2) wpłacenie do dnia 16.04.2021 r. wadium w wysokości 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 43 1240 3813 1111 0010 9850 9549 ;
2. Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy bez możliwości jakichkolwiek potrąceń.
3. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
4. Szczegóły oferty oraz Regulamin konkursu dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin po wcześniejszym umówieniu – tel. 509 75 90 95 (pon. – piątek w godz. 9.00-15.00), email: raczynski@sanacjafirmy.pl


 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress