Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.04.13

Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie


udziału do 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej, położonej w Nowielicach nr 21, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00031068/1.

z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym działu w nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziału w nieruchomości należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 27.04.2021.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data otrzymania oferty przez syndyka.
 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress