Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność
2017.10.23
 Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% jej wartości nominalnej tj. 34.975,00 zł Dodatkowe informacje na stronie internetowej, pod nr tel. 509 759095 (pon. - piątek w godz. 9-15), e-mail: b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl . Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na adres  Kancelaria Syndyka ul. Św. Wojciecha 16/4, 70-410 Szczecin do dnia 6 listopada 2017 roku. www.sanacjafirmy.pl
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy 2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha
2017.10.02
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy 2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl lub tel. 514 760 193. 
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina
2017.08.26
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy   2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl lub tel. 514 760 193.     
W postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza
2017.08.24
 Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 12 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży należących do upadłego ruchomości w postaci zapasów miału, stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego nr 2300442, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19,...
w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza
2017.08.24
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 12 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży należącego do upadłego dźwigu – żurawia RDK 200 numer fabryczny 0151, stanowiący przedmiot zastawu rejestrowego nr 2083896, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19,...
sędzia komisarz ogłasza
2017.08.24
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 12 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży należącego do upadłego dźwigu – żurawia RDK 200 numer fabryczny 0307, stanowiący przedmiot zastawu rejestrowego nr 2083726, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19,...
sędzia komisarz ogłasza
2017.08.24
 Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 12 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży należących do upadłego ruchomości w postaci zapasów węgla, stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego nr 2159907, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19,...
W postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza
2017.08.24
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 12 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży należącego do upadłego dźwigu – żurawia RDK 200 numer fabryczny 0150, stanowiący przedmiot zastawu rejestrowego nr 2083892, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 18/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin–Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19,...
Syndyk masy upadłości Tensor Structural Design Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności upadłego wobec: Daniela Kisały
2017.08.21
Syndyk masy upadłości Tensor Structural Design Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności upadłego  wobec: Daniela Kisały w kwocie 13 125,97 zł, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 25% wartości nominalnej tj. 3281,49 zł. Bliższych informacji udziela Syndyk tel. 500 543 719. Oferty należy składać do dnia 30.08.2017 na adres Biura Syndyka ul. Bagienna 36c, 70-772 Szczecin. 
w postępowaniu upadłościowym „TELBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
2017.08.10
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem oddzielnego ostatecznego planu podziału z dnia 27 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału własności (22 stanowisk parkingowych) w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym o powierzchni 1023 m2, w budynku położonym w Szczecinie, przy ulicy Duńskiej 58 a, 58 b, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SZ1S/00148675/3, z własnością wyżej opisanego lokalu związany jest udział wynoszący 17.422/100.000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz...
W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 9 czerwca 2017 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „BIOTRADE”
2017.08.09
 W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 9 czerwca 2017 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „BIOTRADE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bierzwniku w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 11/10 Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110 oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów co do ostatecznego planu podziału funduszów masy...
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy
2017.07.31
 Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 75% jej wartości nominalnej tj. 52.387,50 zł Dodatkowe informacje: na stronie internetowej oraz w Kancelaria Syndyka ul. Św. Wojciecha 16/4, 70-410 Szczecin, tel. 509 759095 e-mail: b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na ww. adres do dnia 14 sierpnia 2017 roku. www.sanacjafirmy.pl
Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego „Auto Bałtyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, sygn. akt VII GUp 1/11, ogłasza
2017.07.27
OBWIESZCZENIE   Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego „Auto Bałtyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, sygn. akt VII GUp 1/11, ogłasza, że syndyk sporządził trzynastą uzupełniającą listę wierzytelności.             Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34.             W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r....
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach
2017.07.12
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy    2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl lub tel. 514 760 193. 
OBWIESZCZENIE Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego ,,Auto Bałtyk”
2017.07.12
OBWIESZCZENIE     Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego ,,Auto Bałtyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, sygn. akt: VII GUp 1/11, ogłasza, że syndyk sporządził dwunastą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ul. Andersa 34.  W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział¸ Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości
2017.07.03
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania  upadłościowego Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego EDBO spółki z ograniczonąˆodpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej: - syn. akt XII GUp 20/11. Jednoczenie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na w/w  postanowienie  w terminie 7 dni od dnia ukazania niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z ...
Wyposażenie biurowe , narzedzia i urzadzenia oferuje do sprzedaży Syndyk masy upadłości EXPANDO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie
2017.06.07
    Syndyk masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki - po cenie znacznie obniżonej -  50% ceny oszacowania    atrakcyjne ruchomości w postaci:     - wyposażenie biurowe (telefony komórkowe różne modele i marki, telefony stacjonarne SILCAN, komputery, laptopy, monitory, sprzęt biurowy, bizhub – ksero Konica Minolta C 451, ploter Nashuatec A045, ploter HP Design TET 510, ploter OCE CS 2436, meble biurowe, witryny, biurka, krzesła obrotowe, radioodtwarzacz samochodowy z CD, gaśnice, lodówka,  i inne); - narzędzia i...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved