Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Tensor Structural Design Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności upadłego wobec: Daniela Kisały
2017.08.21
Syndyk masy upadłości Tensor Structural Design Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności upadłego  wobec: Daniela Kisały w kwocie 13 125,97 zł, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 25% wartości nominalnej tj. 3281,49 zł. Bliższych informacji udziela Syndyk tel. 500 543 719. Oferty należy składać do dnia 30.08.2017 na adres Biura Syndyka ul. Bagienna 36c, 70-772 Szczecin. 
w postępowaniu upadłościowym „TELBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
2017.08.10
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem oddzielnego ostatecznego planu podziału z dnia 27 czerwca 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału własności (22 stanowisk parkingowych) w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym o powierzchni 1023 m2, w budynku położonym w Szczecinie, przy ulicy Duńskiej 58 a, 58 b, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SZ1S/00148675/3, z własnością wyżej opisanego lokalu związany jest udział wynoszący 17.422/100.000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz...
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach
2017.07.12
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy    2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl lub tel. 514 760 193. 
OBWIESZCZENIE Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego ,,Auto Bałtyk”
2017.07.12
OBWIESZCZENIE     Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego ,,Auto Bałtyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, sygn. akt: VII GUp 1/11, ogłasza, że syndyk sporządził dwunastą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ul. Andersa 34.  W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział¸ Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości
2017.07.03
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania  upadłościowego Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego EDBO spółki z ograniczonąˆodpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej: - syn. akt XII GUp 20/11. Jednoczenie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na w/w  postanowienie  w terminie 7 dni od dnia ukazania niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z ...
Syndyk sprzeda nieruchomości
2017.07.03
Syndyk sprzeda nieruchomości ·         zabudowane w Goleniowie, Unisławiu i Budzistowie/Kołobrzegu ·         działki gruntowe w Unisławiu, Bezrzeczu,  Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: 514 760 193 
Wyposażenie biurowe , narzedzia i urzadzenia oferuje do sprzedaży Syndyk masy upadłości EXPANDO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie
2017.06.07
    Syndyk masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki - po cenie znacznie obniżonej -  50% ceny oszacowania    atrakcyjne ruchomości w postaci:     - wyposażenie biurowe (telefony komórkowe różne modele i marki, telefony stacjonarne SILCAN, komputery, laptopy, monitory, sprzęt biurowy, bizhub – ksero Konica Minolta C 451, ploter Nashuatec A045, ploter HP Design TET 510, ploter OCE CS 2436, meble biurowe, witryny, biurka, krzesła obrotowe, radioodtwarzacz samochodowy z CD, gaśnice, lodówka,  i inne); - narzędzia i...
Atrakcyjna nieruchomość w Wysokiej Kamieńskiej na sprzedaż z wolnej ręki.
2017.05.29
      Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Grzegorza Okoń – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnej nieruchomości położonej w Wysokiej Kamieńskiej – Gmina Golczewo:   1.prawo własności udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej – działce nr 195/4 o powierzchni 4001 metrów kwadratowych zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 126,27 metrów kwadratowych oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 27,94 metrów kwadratowych – położona w Wysokiej Kamieńskiej, gmina Golczewo,...
LUDUS PARTNER Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej
2017.03.23
    W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 1 marca 2017 roku II częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym LUDUS PARTNER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej — sygn. akt XII GUp 2/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu...
Syndyk przedsiębiorstwa BS SYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie oferuje do sprzedaży:
2017.03.21
        Syndyk przedsiębiorstwa BS System sp. z o.o. spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie (KRS 0000304862)     oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego przedsiębiorstwo BS System sp. z o.o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej jako całość za cenę nie niższą niż 8.070.000,- zł. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w Stargardzie, ul. Usługowa 4 na działkach o łącznej pow. 5,7484 ha. Przedsiębiorstwo prowadzi bieżąco działalność produkcyjną, aktualnie zatrudnia ok. 50 osób, specjalizuje się w produkcji elementów betonowych dla kolejnictwa i...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved