Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, położoną w Mierzynie przy ul. Wiedeńskiej nr 2
2017.12.06
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, położoną w Mierzynie przy ul. Wiedeńskiej nr 2, nr ewid. działki 735/17, nr księgi wieczystej KW SZ2S/00012915/3, o powierzchni 597 m2, o powierzchni budynku 200,7 m2, za cenę nie niższą niż 426.620,00 zł netto. Warunki przetargu na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: tel : 91 43 45 480,  514 760 193 lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl  
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI KIELART Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. w upadłości
2017.11.13
Syndyk Masy Upadłości KIELART Konserwacja Zabytków spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza pisemne przetargi ofertowe na łączną sprzedaż z wolnej ręki: 1) prawa własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Kłodnej 30 o powierzchni użytkowej 70,35 m2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00149357/5 wraz z udziałem 4240/100000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli...
Syndyk masy upadłości Barbary Liwkowicz ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
2017.10.25
Syndyk masy upadłości Barbary Liwkowicz ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Warszawie przy ul. Łagowskiej 6, o powierzchni 66,40 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00425983/3, wchodzącego w zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Wola na następujących warunkach:     1.      Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Łagowskiej 6 w Warszawie, o powierzchni 66,4 m2, dla...
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność
2017.10.23
 Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% jej wartości nominalnej tj. 34.975,00 zł Dodatkowe informacje na stronie internetowej, pod nr tel. 509 759095 (pon. - piątek w godz. 9-15), e-mail: b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl . Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na adres  Kancelaria Syndyka ul. Św. Wojciecha 16/4, 70-410 Szczecin do dnia 6 listopada 2017 roku. www.sanacjafirmy.pl
Syndyk sprzeda nieruchomości
2017.10.23
Syndyk sprzeda nieruchomości ·         zabudowane w Goleniowie, Unisławiu i Budzistowie/Kołobrzegu ·         działki gruntowe w Unisławiu, Bezrzeczu,  Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: 514 760 193     
Syndyk masy upadłości EXPANDO Sp. z o.o. sprzeda atrakcyjne nieruchomości.
2017.10.23
  Syndyk masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie    ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości położonych w Trzeszczynie koło Szczecina i Polic:   - prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 142 o powierzchni: 4,80 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 143 o powierzchni: 1,33 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 342/2 o powierzchni: 3,81 ha – o łącznej powierzchni: 9,94 ha - położone obręb 0012 Trzeszczyn, przy ul. Kościuszki 41A - dla której Sąd Rejonowy Szczecin...
Syndyk masy upadłości EXPANDO Sp. z o.o. sprzeda atrakcyjne nieruchomości.
2017.10.23
  Syndyk masy upadłości: EXPANDO Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Trzeszczynie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:   1. prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 142 o powierzchni: 4,80 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 143 o powierzchni: 1,33 ha, prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 342/2 o powierzchni: 3,81 ha – o łącznej powierzchni: 9,94 ha - położone obręb 0012 Trzeszczyn, przy ul. Kościuszki 41A - dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy...
Syndyk Masy Upadłości Waldemara Szadnego w upadłości likwidacyjnej
2017.10.23
Syndyk Masy Upadłości Waldemara Szadnego w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki   NIERUCHOMOŚCI   Przedmiotem sprzedaży są:   1 Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ew. 31/3 położonej w obrębie Wysoka gm. Lubiszyn, pow. 2,5736 ha, objętej KW GW1G/00089588/6 – cena wywoławcza netto 66.000,00 zł 2 Udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr...
Zakończenie postępowania upadłościowego firmy ROPAN Sp. z o.o. w Pyrzycach
2017.10.23
  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 października 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Ropan" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 99/09. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na w/w postanowienie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku lokalnym "Gazeta Wyborcza" oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy
2017.10.19
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% jej wartości nominalnej tj. 34.975,00 zł Dodatkowe informacje na stronie internetowej, pod nr tel. 509 759095 (pon. - piątek w godz. 9-15), e-mail: b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl . Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na adres  Kancelaria Syndyka ul. Św. Wojciecha 16/4, 70-410 Szczecin do dnia 6 listopada 2017 roku. www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy 2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha
2017.10.02
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach k/ Koszalina 1. salon samochodowy 2. stacja paliw i budynek wielofunkcyjny 3. nieruchomość komercyjna niezabudowana o pow. 0,4500 ha Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl lub tel. 514 760 193. 
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved