Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk przedsiębiorstwa BS SYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie oferuje do sprzedaży:
2017.03.21
 
 
 
 
Syndyk przedsiębiorstwa
BS System sp. z o.o. spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie
(KRS 0000304862)
 
 
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego przedsiębiorstwo
BS System sp. z o.o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej jako całość
za cenę nie niższą niż 8.070.000,- zł.
Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w Stargardzie, ul. Usługowa 4 na działkach o łącznej pow. 5,7484 ha.
Przedsiębiorstwo prowadzi bieżąco działalność produkcyjną, aktualnie zatrudnia ok. 50 osób,
specjalizuje się w produkcji elementów betonowych dla kolejnictwa i budownictwa infrastrukturalnego.
Potencjał produkcyjny wynosi do 140 m3 betonu / 2 zmiany.
Składniki majątkowe wchodzące w skład zbywanego przedsiębiorstwa wymienione są w Regulaminie sprzedaży. Szczegółowe warunki sprzedaży i opis przedmiotu sprzedaży zawarte są w Regulaminie sprzedaży, który dostępny jest na www.restrukturyzacje.szczecin.pl. (zakładka: Upadłości/BS System). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłata wadium w wysokości 200.000,- zł na rachunek bankowy BS System sp. z o.o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej
w Stargardzie, nr 11 1240 3901 1111 0010 6238 0705,
złożenie oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. w 2-ch egzemplarzach
(jeden egzemplarz w biurze syndyka na adres ul. Strzelecka 9/2, 70-381 Szczecin, drugi na ręce Sędziego Komisarza, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa BS System w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt: XII GUp 49/15)”.
 
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym wyznaczonym przez Sędziego Komisarza po upływie terminu do składania ofert. Dodatkowe informacje: tel. 601702858, e-mail: sekretariat@bsstargard.com.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzenia postępowania przetargowego i od sprzedaży przedsiębiorstwa na każdym etapie, bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania. 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved