Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert
2020.12.22

Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
________________________________________
z wolnej ręki na sprzedaż z wolnej ręki pakietu 1.143 (jeden tysiąc sto czterdzieści trzy) udziałów zwykłych w spółce Inter-Konsbud Sp. z o. o., przysługujących Maciejowi Bugajowi, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości za cenę nie niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy wartości udziałów wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziałów należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 31.12.2020.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.
 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress