Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Urzędy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów:
515 00 14 00 / 512 50 01 92 / 884 30 62 17
Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail:
sylwia@anonspress.pl
monika@anonspress.pl
martyna@anonspress.pl
 
Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia urządów administracji państwowej i samorządowej dotyczące komunikatów i przetargów 
Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA URZĘDÓW - usługa gratis.
 
Ogłoszenia od urzędów przyjmujemy do prasy ogólnopolskiej: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu
a także do prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo: Kurier Szczeciński, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Express Ilustrowany, Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Głos Szczeciński, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Echo Dnia, Nowa Trybuna Opolska

 

OGŁOSZENIA URZĘDÓW
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:
 
Burmistrz Brześcia Kujawskiego
2024.04.30
Burmistrz Brześcia Kujawskiego podaje wyciąg z ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży w przetargu nieograniczonymna dzień 28 czerwca 2024 r. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0026 Stary Brześć Parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat Włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie, oznaczonej nr 16/2 o pow. 1,3283 ha KW Nr WL1W/000057407/2. Cena wywoławcza 1 344,4 tys. zł. Wysokość wadium 135,0 tys. zł. Nieruchomość w odległości 6 km od autostrady A1 – węzeł nr 15.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie pok. 7 bądź tel.54/231-63-10. Pełna treść ogłoszenia dostępna w BIP na stronie www.brzesckujawski.pl...
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Burmistrz Polic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Liceal
2024.03.13
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Burmistrz Polic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1. NR DZIAŁKI - 314/99 POW. -  1,7014 haCENA WYWOŁAWCZA -  2 500 000,00 zł  WADIUM - 130 000,00 zł MIN.POSTĄPIENIE - 30 000,00 złDla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040441/4. Opis nieruchomości: nieruchomość znajduje się w północno-zachodniej części Polic. Działka zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem pierwotnie wybudowany jako budynek wojskowy-koszarowy o...
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 04 marca 2024 r.
2024.03.05
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 04 marca 2024 r. Burmistrz Łobza ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1801/21 o pow. 7,2209 ha, obr. 3 m. Łobez, księga wieczysta nr SZ1L/00007328/0. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 2 400 000,00 zł + obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 zł w terminie do dnia 02 maja 2024 r. przelewem na konto Nr 13 9375 1038 2600 4835 2000 0020 Bank Spółdzielczy Goleniów O/Łobez. Datą...
Wójt Gminy Skąpe ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy
2024.02.22
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z §6 ust 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.) WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo Lubuskie o pow....
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie ogłasza przetarg publiczny pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż ogrodzenia panelowego
2024.02.13
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie ogłasza przetarg publiczny pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż ogrodzenia panelowego w stanie istniejącym – 2-gi przetarg cywilny.   Przedmiotem przetargu jest ogrodzenie panelowe wraz z bramą, słupami i pozostałymi elementami obejmujące: Ogrodzenie budowlane pełne 162 szt., Ogrodzenie budowlane ażurowe 9 szt., Brama ażurowa 1 szt., Stopy betonowe 200 szt., Pozostałe elementy jak łączniki do przęseł i podpory ok. 300 szt. Termin składania oferty: 27.02.2024r. godzina 12:00 w siedzibę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie przy ul. Nad Duńczycą 1, 70-655...
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego
2024.02.02
OGŁOSZENIE   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach ul. Bankowa 18 ogłasza:   PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę miału węglowego w ilości 8 000 Mg   Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie PEC S.A. w Policach ul. Bankowa 18, piętro I, pokój nr 105, tel. 91 317 07 40, faks 91 317 60 58 lub drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@pecpolice.pl po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na SWZ. Oferty należy składać do dnia 21.02.2024 r. do godz. 900 w pokoju nr 105, otwarcie ofert w dniu 21.02.2024 r. o godz. 1000 w pokoju 102 w siedzibie PEC S.A. w Policach.   Zamawiający nie stosuje ustawy...
WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe
2023.12.12
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z §6 ust 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.)   WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo Lubuskie...
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą II Ns 903/23 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej "Stokłosy" z siedzib
2023.11.02
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą II Ns 903/23 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej "Stokłosy" z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Obidzińskim zmarłym w dniu 10 października 2019 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Lachmana 6 m. 39. W skład spadku po zmarłym wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sąd wzywa zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w...
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej do składania ofert na:
2023.10.24
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 Termin przeprowadzenia badania: za rok 2023- do 31.03.2024, za rok 2024- do 31.03.2025 W ofertach należy przedstawić: 1) cenę i termin wykonania usługi w poszczególnych latach 2) aktualny odpis z rejestru, do którego wypisany jest oferent, 3) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych...
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodoc
2023.09.15
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 Termin przeprowadzenia badania: za rok 2023- do 31.03.2024, za rok 2024- do 31.03.2025 W ofertach należy przedstawić: 1) cenę i termin wykonania usługi w poszczególnych latach 2) aktualny odpis z rejestru, do którego wypisany jest oferent, 3) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych...
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - OBWIESZCZENIE
2023.09.14
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Szczecin, dnia 14 września 2023 r. WOPN.6320.9.2023.RCh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”,...
Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. Z o. o. zaprasza Biegłych Rewidentów
2023.08.22
Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. Z o. o. zaprasza Biegłych Rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok. Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: zwik.sochaczew.pl  
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą
2023.08.16
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard” Termin składania ofert 25.08.2023 r. godz. 12:00 Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Feliksiak tel. 91 39 26 243 e-mail: kfeliksiak@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwest
2023.07.11
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych” Termin składania ofert 19.07.2023 r. godz. 12:00 Dodatkowych informacji udziela Adam Aniuksztys tel. 91 39 26242 e-mail: aaniuksztys@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planów ochrony dla Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście
2023.07.11
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113) w związku z art.18 ust. 1, at. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375), oraz rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów,...
PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej
2023.07.03
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z poźn. zm.), ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90 o pow. 3,74 ha w obrębie 0015 Popowo Parcele, gm. Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie. Cena wywoławcza do przetargu...
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na „Dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie”
2023.07.03
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych” Termin składania ofert 19.07.2023 r. godz. 12:00 Dodatkowych informacji udziela Adam Aniuksztys tel. 91 39 26242 e-mail: aaniuksztys@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na „Dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie” Termin składania ofert do dnia 20.07.2023 godz. 12:00...
WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości
2023.06.27
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH Zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.) WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo Lubuskie o pow. 0,9894 ha, dla...
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Burmistrz Polic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Lice
2023.06.20
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Burmistrz Polic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1.   NR DZIAŁKI POW. CENA WYWOŁAWCZA WADIUM MIN.POSTĄPIENIE 314/99 1,7014 ha 3 100 000,00 zł...
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków Podaje do publicznej wiadomości, że ogłoszony został pisemny przetarg nieograniczony na naj
2023.06.07
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków Podaje do ublicznej wiadomości, że ogłoszony został pisemny przetarg nieograniczony na najem: Budynku administracyjnego „A” zlokalizowanego przy ul. Postępu 9 w Warszawie, który stanowi część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: WA2M/00200189/1 Wartość wywoławcza przedmiotu najmu, tj. roczna stawka czynszowa, wynosi 12 x 47 566,88 zł = 570 802,56 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress