Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Urzędy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów:
515 00 14 00 / 512 50 01 92 / 884 30 62 17
Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail:
sylwia@anonspress.pl
monika@anonspress.pl
martyna@anonspress.pl
 
Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia urządów administracji państwowej i samorządowej dotyczące komunikatów i przetargów 
Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA URZĘDÓW - usługa gratis.
 
Ogłoszenia od urzędów przyjmujemy do prasy ogólnopolskiej: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu
a także do prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo: Kurier Szczeciński, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Express Ilustrowany, Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Głos Szczeciński, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Echo Dnia, Nowa Trybuna Opolska

 

OGŁOSZENIA URZĘDÓW
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:
 
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą II Ns 903/23 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej "Stokłosy" z siedzib
2023.11.02
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą II Ns 903/23 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej "Stokłosy" z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Obidzińskim zmarłym w dniu 10 października 2019 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Lachmana 6 m. 39. W skład spadku po zmarłym wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sąd wzywa zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w...
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej do składania ofert na:
2023.10.24
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 Termin przeprowadzenia badania: za rok 2023- do 31.03.2024, za rok 2024- do 31.03.2025 W ofertach należy przedstawić: 1) cenę i termin wykonania usługi w poszczególnych latach 2) aktualny odpis z rejestru, do którego wypisany jest oferent, 3) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych...
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodoc
2023.09.15
Rada Nadzorcza spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. I Brygady Legionów 18a, 72-100 Goleniów Zaprasza podmioty doświadczone w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 Termin przeprowadzenia badania: za rok 2023- do 31.03.2024, za rok 2024- do 31.03.2025 W ofertach należy przedstawić: 1) cenę i termin wykonania usługi w poszczególnych latach 2) aktualny odpis z rejestru, do którego wypisany jest oferent, 3) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych...
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - OBWIESZCZENIE
2023.09.14
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Szczecin, dnia 14 września 2023 r. WOPN.6320.9.2023.RCh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”,...
Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. Z o. o. zaprasza Biegłych Rewidentów
2023.08.22
Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. Z o. o. zaprasza Biegłych Rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok. Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: zwik.sochaczew.pl  
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą
2023.08.16
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard” Termin składania ofert 25.08.2023 r. godz. 12:00 Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Feliksiak tel. 91 39 26 243 e-mail: kfeliksiak@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwest
2023.07.11
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych” Termin składania ofert 19.07.2023 r. godz. 12:00 Dodatkowych informacji udziela Adam Aniuksztys tel. 91 39 26242 e-mail: aaniuksztys@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planów ochrony dla Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście
2023.07.11
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113) w związku z art.18 ust. 1, at. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375), oraz rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów,...
PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej
2023.07.03
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z poźn. zm.), ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90 o pow. 3,74 ha w obrębie 0015 Popowo Parcele, gm. Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie. Cena wywoławcza do przetargu...
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na „Dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie”
2023.07.03
BURMISTRZ NOWOGARDU zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych” Termin składania ofert 19.07.2023 r. godz. 12:00 Dodatkowych informacji udziela Adam Aniuksztys tel. 91 39 26242 e-mail: aaniuksztys@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na „Dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie” Termin składania ofert do dnia 20.07.2023 godz. 12:00...
WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości
2023.06.27
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH Zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.) WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo Lubuskie o pow. 0,9894 ha, dla...
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Burmistrz Polic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Lice
2023.06.20
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Burmistrz Polic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1.   NR DZIAŁKI POW. CENA WYWOŁAWCZA WADIUM MIN.POSTĄPIENIE 314/99 1,7014 ha 3 100 000,00 zł...
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków Podaje do publicznej wiadomości, że ogłoszony został pisemny przetarg nieograniczony na naj
2023.06.07
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków Podaje do ublicznej wiadomości, że ogłoszony został pisemny przetarg nieograniczony na najem: Budynku administracyjnego „A” zlokalizowanego przy ul. Postępu 9 w Warszawie, który stanowi część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: WA2M/00200189/1 Wartość wywoławcza przedmiotu najmu, tj. roczna stawka czynszowa, wynosi 12 x 47 566,88 zł = 570 802,56 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote...
PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
2023.05.29
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 z poźn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.), ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 152 o powierzchni 8,6224 ha w obrębie 0006 Górka, gm. M. Legnica. Cena...
PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
2023.05.19
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 z poźn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.), ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 152 o powierzchni 8,6224 ha w obrębie 0006 Górka, gm. M. Legnica. Cena...
Burmistrz Łobza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2023.04.19
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 19 kwietnia 2023 r. Burmistrz Łobza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1801/21 o pow. 7,2209 ha, obr. 3 m. Łobez, księga wieczysta nr SZ1L/00007328/0. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 2 400 000,00 zł + obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 zł w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. przelewem na konto Nr 13 9375 1038 2600 4835 2000 0020 Bank Spółdzielczy Goleniów O/Łobez. Datą...
WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe
2023.03.28
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z §6 ust 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.) WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo Lubuskie o...
WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe
2023.01.17
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z §6 ust 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.) WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe o pow. 0,9894 ha, dla której Sąd Rejonowy w...
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: DOSTAWĘ I ZAKUP PALIWA GAZOWEGO
2022.10.28
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: DOSTAWĘ I ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO PUNKTÓW POBORU GAZU DLA GMINY NOWOGARD, JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NOWOGARDZKIEGO DOMU KULTURY ORAZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. Termin składania ofert 08.11.2022 r. godz. 09:00 Dodatkowych informacji udziela Pani Paulina Kosmala, tel. 91 39 26 242 e-mail: pkosmala@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  
postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 816/21 z wniosku Marii Lewko o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kalianie Pollu
2022.05.12
„W Sądzie Rejonowym dla Łodzi–Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 816/21 z wniosku Marii Lewko o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kalianie Pollu, synu Bolesława i Józefy z domu Krzemińskiej, urodzonego dnia 29 czerwca 1922 roku w Warszawie, zmarłego dnia 18 kwietnia 2020 roku w Łodzi. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Łodzi –Widzewa w Łodzi w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress