Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów:

515 00 14 00 / 512 50 01 92 / 884 30 62 17

Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail:

sylwia@anonspress.pl

monika@anonspress.pl

martyna@anonspress.pl

Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia syndyków dotyczące przetargów, upadłości, licytacjacji a także komunikaty i ogłoszenia sądowe.

Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA SYNDYKÓW - usługa gratis.

Ogłoszenia od syndyków przyjmujemy do prasy ogólnopolskiej:

- Rzeczpospolita

- Gazeta Wyborcza

- Dziennik Gazeta Prawna

- Puls Biznesu

a także do prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo:

- Kurier Szczeciński

- Dziennik Bałtycki

- Dziennik Łódzki

- Dziennik Zachodni

- Gazeta Krakowska

- Dziennik Polski

- Gazeta Wrocławska

- Głos Wielkopolski

- Kurier Lubelski

- Express Ilustrowany

- Głos Pomorza

- Głos Koszaliński

- Głos Szczeciński

- Kurier Poranny

- Gazeta Współczesna

- Echo Dnia

- Nowa Trybuna Opolska

 

OGŁOSZENIA SYNDYKÓW:

 

 

Syndyk masy upadłości KS Engineering Technology Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie
2022.06.15
Syndyk masy upadłości KS Engineering Technology Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt IX GUp 35/22 obwieszcza o prowadzonych postępowaniach konkursowych lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości: a) pakietu licencji do programów komputerowych wchodzących w skład masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości (w tym Pakiet licencji Process Simulate - 6 lic., Pakiet...
Syndyk masy upadłości OIL TRUST Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert
2022.06.08
Syndyk masy upadłości OIL TRUST Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Oil Trust Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie Z wykazem i wyceną ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207...
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert
2022.06.08
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę 69.913,51 zł odpowiadającą 100% jej wartości nominalnej. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 15.06.2022 W przypadku ofert...
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego
2022.05.31
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 80% jej wartości nominalnej, czyli 10.185,21 zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.05.31
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w Nordsanit spółce akcyjnej w Nowogardzie, przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie za cenę nie niższą niż 473.667,83 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI
2022.05.31
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO ZA CENĘ 6.666,83 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 3/100) stanowiącą 20% ich wartości nominalnej. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Wycena wierzytelności wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłana za pośrednictwem poczty...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności n
2022.05.31
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 42.350,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w...
Syndyk masy upadłości ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego
2022.05.31
Syndyk masy upadłości ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą 4.835,77 EUR (słownie: cztery tysiące osiemset pięć euro 77/100) stanowiącą 20% jej wartości nominalnej Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną...
Syndyk Masy Upadłości „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości ogłasza Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup przedsiębiorstwa „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecini
2022.05.31
Syndyk Masy Upadłości „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości ogłasza Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup przedsiębiorstwa   „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecinie z wyłączeniami.   Cena wywoławcza określona została na kwotę nie niższą niż 121.271.342,25 zł.   Przedmiotem sprzedaży oferowanym w ramach Konkursu jest przedsiębiorstwo „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecinie, w skład którego wchodzą składniki materialne i niematerialne w postaci: - ośmiu nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinie, Policach, Świnoujściu oraz...
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert
2022.05.31
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej za cenę nie niższą 165,99 EUR (słownie: sto sześćdziesiąt euro 99/100) stanowiącą 1% jej wartości nominalnej. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup...
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.05.31
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Stepnicy przy ul. Osiedle Akacjowe 2/5, o powierzchni użytkowej 78,50 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00027719/7, wraz z udziałem w wysokości 716/10000 w częściach wspólnych i budynku, objętych księgą wieczystą KW nr SZ1O/00022928/0, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 37.200,00 zł (trzydzieści siedem...
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.05.31
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy ruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z...
Syndyk sprzeda prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Choszczno przy ul. Osiedle Północne, gmina Choszczno
2022.05.26
  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Aptowicz w upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątkowy wchodzący w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Choszczno przy ul. Osiedle Północne, gmina Choszczno składających się z działek ewidencyjnych o numerach: 1)     427 o powierzchni 0,0638 ha z obrębu ewidencyjnego 0001 Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00030464/6, 2)     428 o powierzchni 0,1021 ha z obrębu...
Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie
2022.05.17
Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie, w trybie konkursu ofert, wierzytelności upadłego za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe niż 5% ich wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku. Szczegóły oferty oraz Regulamin konkursu: https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy Pisemne oferty zakupu zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać w formie pisemnej do dnia 3 czerwca 2022 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417...
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki
2022.05.17
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 25% ich wartość nominalnej, wchodzące w skład masy upadłości wierzytelności upadłego wobec: 1) Mosty Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za cenę nie niższą niż 19.977,70 zł wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność przyszła z tytułu zatrzymanej kaucji), 2) Jarosława Jaśkiewicza za cenę nie niższą niż 41.865,42 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, 3) Konrada Jutrzenki za cenę nie niższą niż 14.762,50 zł wraz z należnościami...
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Ząb 1 c, gmina Poronin, powiat tatrzański.
2022.05.16
  Likwidator Apartamentów Bartoszewski sp. z o.o. w likwidacji: 1/ odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 18.05.2022 r. o godz. 10:00 2/ ogłasza przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 20.05.2022 r. o godz. 10:00 pod adresem: ul. Syrokomli 23/1 31-422 Kraków Kraków. Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działek o nr 7344/15, 7344/20, 7344/24, 7344/25 (KW nr NS1Z/00038164/0) oraz 7344/12, 7344/19, 7344/21, 7344/23 (KW nr NS1Z/00050441/6), położoną w miejscowości Ząb 1c (aktualny adres: ul. Św. Anny 39), gm. Poronin, powiat tatrzański....
Syndyk masy upadłości Sabiny Fedeńczak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofer
2022.05.12
Syndyk masy upadłości Sabiny Fedeńczak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej za cenę nie niższą niż 100% jej wartości nominalnej, czyli 1.200,00 zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert
2022.05.12
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 100% jej wartości nominalnej, czyli 12.731,51 zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka...
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności
2022.05.04
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej za cenę nie niższą 829,94 EUR (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć euro 94/100) stanowiącą 5% jej wartości nominalnej. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na...
Syndyk masy upadłości PS Metalworking Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy
2022.05.04
Syndyk masy upadłości PS Metalworking Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości PS Metalworking Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy ruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z proponowaną...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress