Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk zaprasza do współpracy pośrednika ogólnokrajowego w zakresie sprzedaży nieruchomości komercyjnych.
2019.04.18
Syndyk zaprasza do współpracy pośrednika ogólnokrajowego w zakresie sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Dodatkowe informacje: e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Syndyk masy upadłości HURTPOL Spółka z o. o. Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie sprzeda samochód ciężarowy IVECO EUROCARGO
2019.04.16
SYNDYK SPRZEDA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Syndyk masy upadłości HURTPOL Spółka z o. o. Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie sprzeda samochód ciężarowy   IVECO EUROCARGO ML 120E22/P, rok produkcji 2010.   Cena minimalna wynosi 28.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).   Sprzedaż odbywa się w ramach konkursu pisemnych ofert. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem:...
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej (sygn. akt XII GUp 102/16) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 5% - wierzytelność
2019.04.09
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej (sygn. akt XII GUp 102/16) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 5% - wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 5% jej wartości nominalnej tj. za 3492,50 zł. Dodatkowe informacje na stronie internetowej, email: raczynski@sanacjafirmy.pl Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17U/4, 71-417 Szczecin do dnia 26 kwietnia 2019 roku. www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 2/13) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelności
2019.04.09
Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 2/13) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelności przysługujące upadłemu od: 1)      Rojax CNC Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie o wartości nominalnej 73.700,60 zł za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 30% jej wartości tj. 22.110,18 zł  (dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć złotych 18/100). 2)      Romualda Ostolskiego o wartości nominalnej 11.698.240,42 zł za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 5% jej wartości tj. 584.912,02 zł (pięćset...
Syndyk sprzeda dom wolnostojący z basenem – Szczecin Osów
2019.04.09
Syndyk sprzeda dom wolnostojący z basenem – Szczecin Osów Syndyk masy upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową - działkę nr 6/1 o pow. 1563 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 659,40 m² (dane wg operatu szacunkowego), położoną w Szczecinie przy ul. Miodowej 22, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00095078/1 - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 1.667.600,00 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych netto....
Syndyk sprzeda Stację Paliw wraz z budynkiem wielofunkcyjnym oraz nieruchomość komercyjną w Starych Bielicach/ Koszalina.
2019.04.05
Syndyk sprzeda Stację Paliw wraz z budynkiem wielofunkcyjnym oraz nieruchomość  komercyjną w Starych Bielicach/ Koszalina. Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl. Dodatkowe informacje: tel. 514 760 193 lub kancelaria.syndyka@wp.pl. Termin składania ofert do 19.04.2019r.         
Syndyk masy upadłości sprzeda przedsiębiorstwo HURTPOL sp. z o. o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie
2019.04.02
SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA Syndyk masy upadłości sprzeda przedsiębiorstwo HURTPOL sp. z o. o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Młynarskiej 1a. W skład przedsiębiorstwa wchodzi:   1)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 96 o powierzchni 0,4569 ha, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, miasto Nowogard, objęta księgą wieczystą nr SZ1O/00021374/4, 2)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr ewid....
Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa Ekotermika Spółka Akcyjna w upadłości
2019.02.15
    Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa Ekotermika Spółka Akcyjna  w upadłości  w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego za cenę wywołania nie niższą 1.089.000,00 złotych netto.     1.        Osoby zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje, a także zapoznać się z operatem szacunkowym oraz warunkami przetargu w Kancelarii syndyka przy ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53  Warszawa w godz. 11.00 – 15.00. 2.        Operat szacunkowy i warunki przetargu dostępne...
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego
2019.02.06
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego – za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 30% ich wartości nominalnej. Sprzedawane wierzytelności potwierdzone są prawomocnymi wyrokami sądowymi. Szczegóły oferty: www.sanacjafirmy.pl tel. 509 759095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 20 lutego 2019 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina
2019.02.06
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina: 1.         nieruchomość – KW KO1K/00025582/8 (stacja paliw + budynek wielofunkcyjny) za cenę nie niższą aniżeli 1.614.800,00 zł, 2.         nieruchomość komercyjna niezabudowana - KW KO1K/00027155/0, o pow. 0,4500 ha za cenę nie niższą aniżeli 309.600,00 zł.   Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl. Dodatkowe informacje: tel. 514 760 193 lub kancelaria.syndyka@wp.pl. Termin składania ofert do 21.02.2019r. 
Syndyk sprzeda nieruchomości
2019.01.23
Syndyk sprzeda nieruchomości ·         Działka zabudowa w Budzistowie/Kołobrzegu (obiekt hotelowo – restauracyjny) ·         Działka w Unisławiu ( zabudowana budynkiem biurowym z wagą samochodową ) ·         Działki gruntowe niezabudowane w Unisławiu, Bezrzeczu, Budzistowie / Kołobrzegu, Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Termin składania ofert do 06.02.2019r. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl lub...
Syndyk sprzeda siłowniki hydrauliczne w pakiecie – 55 szt.
2019.01.10
Syndyk sprzeda siłowniki hydrauliczne w pakiecie – 55 szt., za cenę nie niższą aniżeli 50.820,00 zł brutto za pakiet. Więcej informacji na stronie : www.syndyk3.pl.   
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej (sygn. akt XII GUp 9/14) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie do 30% wartości - pakiet ruchomości upadłego
2018.12.04
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej (sygn. akt XII GUp 9/14) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie do 30% wartości - pakiet ruchomości upadłego obejmujący materiały instalacyjne w postaci elementów tras kablowych, puszek instalacyjnych, uchwytów kablowych i drobnej galanterii elektrycznej, za najwyższą zaoferowaną cenę za cały pakiet nie niższą niż 1094,40 zł netto. Termin do składania ofert - 18.12.2018 roku Dodatkowe informacje dotyczące oferty wraz z wykazem ruchomości na stronie: www.sanacjafirmy.pl tel. 509 759095 (pon.- piątek w godz. 9-16)                   
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej (sygn. akt XII GUp 102/16) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelność przysługującą upadłej
2018.12.04
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej (sygn. akt XII GUp 102/16) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 8% jej wartości nominalnej tj. za 5588,00 zł Dodatkowe informacje na stronie internetowej, email:b.raczynski@kancelariasyndyka.com.pl Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17U/4, 71-417 Szczecin do dnia 18 grudnia 2018 roku. www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 2/13) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelności przysługujące upadłemu
2018.12.04
Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 2/13) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelności przysługujące upadłemu od: 1)      Rojax CNC Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie o wartości nominalnej 73.700,60 zł za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 40% jej wartości tj. 29.480,24 zł  (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 34/100). 2)      Romualda Ostolskiego o wartości nominalnej 11.698.240,42 zł za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 8% jej wartości tj. 935.859,23...
Syndyk Masy Upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 75% wartości oszacowania - wchodzące w skład masy upadłości
2018.12.04
Syndyk Masy Upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 75% wartości oszacowania - wchodzące w skład masy upadłości: 1.      udziały w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 8.964,38 zł (cena oszacowania 11.952,50 zł) 2.      udziały w wysokości ½ w ruchomościach stanowiących wyposażenie sklepowe i biurowe za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 842,25 zł (cena oszacowania 1.230,00 zł) Szczegóły oferty znajdują się na stronie: www.sanacjafirmy.pl      ...
Syndyk Masy Upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 75% wartości oszacowania - wchodzące w skład masy upadłości:
2018.12.04
Syndyk Masy Upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 75% wartości oszacowania - wchodzące w skład masy upadłości: 1.      udziały w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 8.964,38 zł (cena oszacowania 11.952,50 zł) 2.      udziały w wysokości ½ w ruchomościach stanowiących wyposażenie sklepowe i biurowe za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 842,25 zł (cena oszacowania 1.230,00 zł) Szczegóły oferty znajdują się na stronie: www.sanacjafirmy.pl        ...
Syndyk Masy Upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny ruchomości wchodzące w skład masy upadłości
2018.11.20
Syndyk Masy Upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny ruchomości wchodzące w skład masy upadłości: 1.      samochód osobowy MITSUBISHI OUTLANDER nr rej. ZS 885CR rok. prod. 2014 za cenę nie mniejszą niż 72.400,00 zł brutto, 2.      samochód osobowy CITROEN C4 nr rej. ZS 987GE rok prod. 2006 (pojazd uszkodzony) za cenę nie mniejszą niż 3.400,00 zł brutto, 3.      komplet mebli biurowych za cenę nie mniejszą niż 1200,00 zł 4.      niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą...
Syndyk masy upadłości "BIO-TRANS" Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności
2018.10.08
 
Syndyk masy upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości ½ w udziale 46254/1000000 w nieruchomości budynkowej
2018.09.18
 Syndyk masy upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości ½ w udziale 46254/1000000 w nieruchomości budynkowej, stanowiącej niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej pow. użytk. 319,85 m², położonej w Szczecinie przy ul. Kusocińskiego 25,27, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00114171/3 - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 138.800,00 (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych netto. 1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress