Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów: 512 50 01 92 /  884 306 217 / 515 00 14 00

Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail: 

monika@anonspress.pl

martyna@anonspress.pl

sylwia@anonspress.pl

 

Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia syndyków dotyczące przetargów, upadłości, licytacjacji a także komunikaty i ogłoszenia sądowe.

Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA SYNDYKÓW - usługa gratis.

Ogłoszenia od syndyków przyjmujemy do:

prasy ogólnopolskiej: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu

prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo: Kurier Szczeciński, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Express Ilustrowany, Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Głos Szczeciński, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Echo Dnia, Nowa Trybuna Opolska

Internetu: na portale poszczególnych gazet ogólnopolskich oraz w systemie Google Ads

 

 

 

OGŁOSZENIA SYNDYKÓW:

 

 

PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku w rejonie ulic Siennickiej i Stary Dwór,
2023.05.29
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 z poźn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.), ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku w rejonie ulic Siennickiej i Stary Dwór, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 20/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w treści ogłoszenia przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest...
Syndyk masy upadłości Janfruit, Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, ogłasza przetarg ofertowy za zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości.
2023.05.18
Syndyk masy upadłości Janfruit, Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, ogłasza przetarg ofertowy za zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości. 1.Linia paletyzatorów z bindownicą - cena wywoławcza 508 000 złotych (pięćset osiem tysięcy złotych). 2.Linia wstępnego sortowania owoców – cena wywoławcza 3 000 000 złotych (trzy miliony złotych). 3.Linie pakujące produkcji Sorter rok produkcji 2011 – cena wywoławcza 840 000 złotych (osiemset czterdzieści tysięcy złotych). 4.Linie pakujące produkcji Sorter rok produkcji. 2012 – cena wywoławcza 636 000 złotych (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych)....
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki
2023.05.09
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 665/1 o powierzchni 0,0843 ha, położonej w Resku przy ul. Wolności 4A, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1L/00020920/7 za cenę nie niższą niż 9.450,00 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym udziału w nieruchomości można zapoznać się w...
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2023.05.09
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 3.341 udziałów w spółce „Perfect-Zielone Wzgórze” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, KRS 000025288, o wartości nominalnej 1.670.500,00 zł, za cenę nie niższą niż 20% ich wartości nominalnej, tj. 334.100,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100), Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki
2023.05.09
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki WIERZYTELNOŚCI UPADŁEJ SPÓLKI za cenę nie niższą niż 37.497,53 zł (trzydzieści siedem czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 53/100) stanowiącą 80% jej wartości nominalnej Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl lub drogą mailową kierując zapytanie na ww. adres mailowy....
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego
2023.05.09
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) stanowiącą 10% jej wartości nominalnej Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup...
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DAMIANA WROŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 40 udziałów w spółce „PASZ-PO
2023.05.09
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DAMIANA WROŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 40 udziałów w spółce „PASZ-POL & DEKA TRADING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Szczecinie, KRS 0000007286, za cenę nie niższą niż ich 10% ich wartości nominalnej, tj. 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz wyceną udziałów można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604...
Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy obwieszcza o prowadzonych postępowaniach konkursowych na sprzedaż nieruchomości
2023.04.27
Syndyk masy upadłości Mariusza Kościeszy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt IX GUp 346/21 „of” obwieszcza o prowadzonych postępowaniach konkursowych na sprzedaż: -udziału w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości rolnej o łącz. pow. 10100m² (działki nr ewidencji 303 i 20) położonej w miejscowości Lipno i Michałów, gm. Platerów, pow. łosicki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg...
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału
2023.04.18
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 665/1 o powierzchni 0,0843 ha, położonej w Resku przy ul. Wolności 4A, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1L/00020920/7 za cenę nie niższą niż 12.600,00 zł (dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym udziału w nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka:...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2023.04.18
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą jej wartość nominalna, tj. 46.871,91 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 91/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl lub drogą mailową kierując zapytanie na ww. adres mailowy. Oferty pisemne z...
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2023.04.18
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 3.341 udziałów w spółce „Perfect-Zielone Wzgórze” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, KRS 000025288, o wartości nominalnej 1.670.500,00 zł, za cenę nie niższą niż 20% ich wartości nominalnej, tj. 334.100,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100), Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu...
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DAMIANA WROŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 40 udziałów w spółce „PASZ-POL
2023.04.18
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DAMIANA WROŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 40 udziałów w spółce „PASZ-POL & DEKA TRADING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Szczecinie, KRS 0000007286, za cenę nie niższą niż ich 10% ich wartości nominalnej, tj. 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz wyceną udziałów można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604...
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego
2023.04.18
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) stanowiącą 10% jej wartości nominalnej Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka
2023.04.11
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka (sygn. akt XII GUp 161/20) wobec Reginy Kasprowiak o wartości nominalnej 128.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5 % jej wartości nominalnej tj. za kwotę nie niższą niż 6.400,00 złotych. Szczegóły oferty, regulamin konkursu: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 515 831 864 (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 27 kwietnia 2023 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl  
Działki w Wołczkowie gm. Dobra – obniżka ceny. Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchom
2023.04.11
Działki w Wołczkowie gm. Dobra – obniżka ceny. Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3700 ha położonej w miejscowości Wołczkowo przy ul. Łanowej, gmina Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, składającej się z działek nr 317 i 318, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00002005/8, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż...
Syndyk masy upadłości Doroty Ślusarczyk ogłasza konkurs ofert na sprzedaż 1/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Jaworznie przy ul. Zacis
2023.04.04
OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT Syndyk masy upadłości Doroty Ślusarczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w osobie Sumio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000824254) z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. H. Sienkiewicza 1, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż 1/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącej dziennik ewidencyjny nr 2560 obręb 1026, położonej w Jaworznie przy ul. Zacisze 18, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KA1J/00013654/4. Szczegółowe warunki konkursu...
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert
2023.04.04
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 3.341 udziałów w spółce „Perfect-Zielone Wzgórze” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, KRS 000025288, o wartości nominalnej 1.670.500,00 zł, za cenę nie niższą niż 40% ich wartości nominalnej, tj. 668.200,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania...
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego nr 56 w I Wydziale Cywilnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 1225/21
2023.03.30
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego nr 56 w I Wydziale Cywilnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 1225/21 z wniosku Grażyny Agnieszki Moczkowskiej z udziałem Urszuli Marii Moczkowskiej o stwierdzenie zasiedzenia udziałów wynoszących 75/120 w nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Bankowej 12, oznaczonej jako: - działka nr 130 położona w obrębie G-13 o powierzchni 0,1101 ha, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00027768/0, Wzywa się, aby zainteresowani w sprawie w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do nieruchomości,...
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2023.03.14
Syndyk masy upadłości ROBERTA BIKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 3.341 udziałów w spółce „Perfect-Zielone Wzgórze” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, KRS 000025288, o wartości nominalnej 1.670.500,00 zł, za cenę nie niższą niż 60% ich wartości nominalnej, tj. 1.002.300,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące trzysta złotych 00/100), Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem...
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2023.03.14
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 3800,00 zł odpowiadającą 100% jej wartości nominalnej. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28,...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress