Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości
2021.07.27
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego STATUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt: XII GUp 26/12. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na w/w postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.  
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,...
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 665/1 o powierzchni 0,0843 ha, położonej w Resku przy ul. Wolności 4A, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1L/00020920/7 za cenę nie niższą niż 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w...
Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału do 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej, położonej w Nowielicach nr 21, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00031068/1, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 9.100,00 zł (dziewięć tysięcy sto złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym działu w nieruchomości...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 96.800,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), która musi...
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Stepnicy przy ul. Osiedle Akacjowe 2/5, o powierzchni użytkowej 78,50 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00027719/7, wraz z udziałem w wysokości 716/10000 w częściach wspólnych i budynku, objętych księgą wieczystą KW nr SZ1O/00022928/0, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 93.000,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy...
Syndyk masy upadłości Zofii Szyszko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Zofii Szyszko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału do 25/40 części w prawie własności nieruchomości - domu mieszkalnym wraz z chlewem, stodołą i szopą, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Zatoń Dolna 32, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1Y/00051899/6 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Z...
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert
2021.07.22
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 150.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 01.08.2021  
Syndyk masy upadłości RAFAŁA STRZELCZYKA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert
2021.07.22
Syndyk masy upadłości RAFAŁA STRZELCZYKA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ z wolnej ręki pakietu 1249 udziałów w spółce Apteki Epiona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie, KRS nr 0000464502, za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem:...
Syndyk masy upadłości SANIT Sp. z o.o. w Stargardzie (sygn. akt XII GUp 130/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości
2021.07.20
Okazja. Syndyk sprzeda lokal użytkowy w Stargardzie po obniżonej cenie. Syndyk masy upadłości SANIT Sp. z o.o. w Stargardzie (sygn. akt XII GUp 130/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal usługowy, niemieszkalny położony w budynku mieszkalno – usługowym w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego nr 44/4 o pow. użytkowej 107,80 m², dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SZ1T/00123356/1 wraz z przynależnym udziałem 399/10000 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu objętych księgą wieczystą nr SZ1T/00053135/4, za najwyższą...
2021.06.30
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 150.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 10.07.2021  
Syndyk masy upadłości Zofii Szyszko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.23
Syndyk masy upadłości Zofii Szyszko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału do 25/40 części w prawie własności nieruchomości - domu mieszkalnym wraz z chlewem, stodołą i szopą, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Zatoń Dolna 32, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1Y/00051899/6 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek...
Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.23
Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału do 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej, położonej w Nowielicach nr 21, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00031068/1. z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 11.050,00 zł (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym działu w...
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.22
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Stepnicy przy ul. Osiedle Akacjowe 2/5, o powierzchni użytkowej 78,50 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00027719/7, wraz z udziałem w wysokości 716/10000 w częściach wspólnych i budynku, objętych księgą wieczystą KW nr SZ1O/00022928/0, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 93.000,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy...
Syndyk masy upadłości Radosława Osek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.22
Syndyk masy upadłości Radosława Osek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, o funkcji mieszkalnej, położonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 66/5 o powierzchni 82,90 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci strychu o powierzchni 12,20 m2 i piwnicy, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00026906/6 wraz z udziałem w wysokości 2629/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą nr SZ1M/00025997/3, za...
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.22
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Szczecinie przy ul. Maklerskiej 1 wraz z prawami związanymi z tym udziałem w nieruchomości za cenę nie niższą niż 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych 00/100) oraz udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego (garażu) nr G68 położonego w Szczecinie przy ul. Pawła Jasienicy wraz z...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.22
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w...
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.22
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 665/1 o powierzchni 0,0843 ha, położonej w Resku przy ul. Wolności 4A, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1L/00020920/7 za cenę nie niższą niż 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40,...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.06.22
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 96.800,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w...
1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności
2021.06.15
1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Owoców Leśnych w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9/6 obręb ewidencyjny 40707 o powierzchni 0,3077 ha dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00277311/3 za cenę nie mniejszą niż 1.367.000,00 zł netto (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress