Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowo – restauracyjnym ( Zajazd Kasztelański)
2019.12.10
Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowo – restauracyjnym ( Zajazd Kasztelański) wraz z parkingiem, położoną w Budzistowie / Kołobrzegu. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl.   
Syndyk sprzeda nieruchomość w Unisławiu
2019.12.10
Syndyk sprzeda nieruchomość w Unisławiu (utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową i z bocznicą kolejową). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl.   
Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance.
2019.12.10
Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl.   
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina
2019.11.27
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina: 1.         działka zabudowa Stacją Paliw, nr ewid. 320 – KW KO1K/00025582/8, za cenę nie niższą aniżeli 1.000.000,00 zł 2.         działka zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, nr ewid. 150/6,  KW KO1K/00025582/8, za cenę nie niższą aniżeli 300.000,00 zł 3.         nieruchomość komercyjna niezabudowana – działka nr 147, KW KO1K/00027155/0, o pow. 0,4500 ha, za cenę nie niższą aniżeli 250.000,00 zł   Szczegóły na stronie internetowej:...
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina:
2019.11.27
Syndyk masy upadłości „E.TIENDA” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert
2019.11.19
Syndyk masy upadłości „E.TIENDA” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wolimierzu, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 321/1, 321/2, 321/3, obręb 0013 o łącznej powierzchni 1,6469 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1L/00030154/3, za cenę minimalną 98.900,00 zł brutto,     Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108,...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2019.11.19
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2019.11.19
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5   za cenę nie niższą niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100)...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Magdaleny Michalak (sygn. akt XII GUp 146/17) udział do 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej
2019.11.19
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Magdaleny Michalak (sygn. akt XII GUp 146/17) udział do 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę nr 395 o obszarze 0,02 ha położoną w miejscowości Wierzbno, gmina Warnice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o nr SZ2T/00013467/5, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 3000,00 zł (trzy tysiące złotych). 1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: 1)      złożenie do dnia 10.12.2019 r. pisemnej oferty...
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego
2019.10.29
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego – za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 10% ich wartości nominalnej. Sprzedawane wierzytelności potwierdzone są prawomocnymi wyrokami sądowymi. Szczegóły oferty:  www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 509 759095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 15 listopada 2019 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl 
W związku ze sporządzeniem częściowego planu podziału funduszów masy upadłości z dnia 23 maja 2019 roku, w postępowaniu upadłościowym STATUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie – sygn
2019.10.29
W związku ze sporządzeniem częściowego planu podziału funduszów masy upadłości z dnia 23 maja 2019 roku, w postępowaniu upadłościowym STATUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie – sygn. akt XII GUp 26/12, sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie – Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do częściowego planu podziału funduszów masy w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2019.10.23
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2019.10.23
  Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5  za cenę nie niższą niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy...
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie
2019.09.20
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 42.000,00 zł. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl   
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie/Kołobrzegu
2019.09.04
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie/Kołobrzegu, przy ul. Kasztelańskiej 40, działka o pow. 7041 m²,  za kwotę  900.000,00 zł  (37 % ceny oszacowania). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub   e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu
2019.09.04
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu - utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową o powierzchni 2,81 ha. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance.
2019.09.04
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży urządzenie do nakładani
2019.09.03
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży urządzenie do nakładania powłoki cynkowej Projekt 087/09 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą jednak od ceny oszacowania tj. 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.   Szczegóły oferty i warunki sprzedaży: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy Informacje o urządzeniu – tel. 607 836 566   Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia należy składać do 20 września 2019 roku na adres kancelarii.  www.sanacjafirmy.pl     
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego
2019.08.29
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego – za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 10% ich wartości nominalnej. Sprzedawane wierzytelności potwierdzone są prawomocnymi wyrokami sądowymi. Szczegóły oferty:  www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 509 759095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 13 września 2019 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl   
Syndyk sprzeda Stację Paliw w Starych Bielicach / Koszalina
2019.08.27
Syndyk sprzeda Stację Paliw w Starych Bielicach / Koszalina, droga krajowa nr 6, za 40 % ceny oszacowania. Więcej informacji na stronie: www.syndyk-kancelaria.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress