Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2019.10.23
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2019.10.23
  Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5  za cenę nie niższą niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy...
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie
2019.09.20
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 42.000,00 zł. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl   
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie/Kołobrzegu
2019.09.04
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie/Kołobrzegu, przy ul. Kasztelańskiej 40, działka o pow. 7041 m²,  za kwotę  900.000,00 zł  (37 % ceny oszacowania). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub   e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu
2019.09.04
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu - utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową o powierzchni 2,81 ha. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance.
2019.09.04
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży urządzenie do nakładani
2019.09.03
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży urządzenie do nakładania powłoki cynkowej Projekt 087/09 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą jednak od ceny oszacowania tj. 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.   Szczegóły oferty i warunki sprzedaży: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy Informacje o urządzeniu – tel. 607 836 566   Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia należy składać do 20 września 2019 roku na adres kancelarii.  www.sanacjafirmy.pl     
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego
2019.08.29
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego – za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 10% ich wartości nominalnej. Sprzedawane wierzytelności potwierdzone są prawomocnymi wyrokami sądowymi. Szczegóły oferty:  www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 509 759095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 13 września 2019 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl   
Syndyk sprzeda Stację Paliw w Starych Bielicach / Koszalina
2019.08.27
Syndyk sprzeda Stację Paliw w Starych Bielicach / Koszalina, droga krajowa nr 6, za 40 % ceny oszacowania. Więcej informacji na stronie: www.syndyk-kancelaria.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w w
2019.08.06
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1 469 / 10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Anny Szott osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie nieruchomości gruntowej
2019.07.30
Syndyk masy upadłości Anny Szott osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kołki 46, gmina Choszczno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 343/1, o łącznej powierzchni 0,1054 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1C/00006493/1,   za cenę nie niższą niż 177.072,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 00/100).           Z regulaminem konkursu pisemnych ofert...
Syndyk masy upadłości MTM Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa MTM Trading sp. z o.o. w upadłości
2019.07.16
Syndyk masy upadłości MTM Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa MTM Trading sp. z o.o. w upadłości w  rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą: a)      154 udziały w kapitale zakładowym MTM FOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, Kamion 107 (kod pocztowy: 96-330), Puszcza Mariańska, KRS 0000720038, o łącznej wartości nominalnej 4.511.430,00 zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych),...
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu
2019.07.04
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu - utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową o powierzchni 2,81 ha. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie koło Kołobrzegu
2019.07.04
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie/Kołobrzegu, przy ul. Kasztelańskiej 40, działka o pow. 7041 m²,  za kwotę  900.000,00 zł  (37 % ceny oszacowania). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub   e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance
2019.07.04
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży ruchomości
2019.07.02
 Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży ruchomości obejmujące m.in.: środki transportu oraz maszyny i urządzenia do obróbki metalu. Szczegółowe informacje, warunki oraz zdjęcia znajdują się na stronie: https://boem.pl/o-firmie/nowosci/219-ogloszenie-o-sprzedazy lub https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy
ostateczny plan podziału Hossa
2019.06.17
W związku ze sporządzaniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 15 marca 2019 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1/3, o powierzchni 0,0716 ha wraz z prawem własności, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku socjalno- administracyjnego z wagą samochodową o kubaturze 263m², położonej przy ul. I Brygady Legionów 2A w Goleniowie, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1O/00022758/7, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w...
sporządzenie ostatecznego oddzielnego planu podziału dla HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2019.06.17
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi sporządzeniu ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 15 marca 2019 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 85/52 o obszarze 0,0400 ha oraz działka nr 85/53 o obszarze 0,0400 ha, zabudowane dwukondygnacyjnym budynkiem jednorodzinnym, położnej przy ulicy Paproci 13 w Goleniowie, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1O/00042320/4, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej- sygn. akt...
SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA HURTPOL
2019.06.04
SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA Syndyk masy upadłości sprzeda przedsiębiorstwo HURTPOL sp. z o. o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Młynarskiej 1a. W skład przedsiębiorstwa wchodzi:   1)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 96 o powierzchni 0,4569 ha, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, miasto Nowogard, objęta księgą wieczystą nr SZ1O/00021374/4, 2)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr ewid....
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego
2019.05.28
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego – za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 20% ich wartości nominalnej. Sprzedawane wierzytelności potwierdzone są prawomocnymi wyrokami sądowymi. Szczegóły oferty: www.sanacjafirmy.pl tel. 509 759095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 11 czerwca 2019 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl   
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress