Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów:

515 00 14 00 / 512 50 01 92 / 884 30 62 17

Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail:

sylwia@anonspress.pl

monika@anonspress.pl

martyna@anonspress.pl

Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia syndyków dotyczące przetargów, upadłości, licytacjacji a także komunikaty i ogłoszenia sądowe.

Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA SYNDYKÓW - usługa gratis.

Ogłoszenia od syndyków przyjmujemy do prasy ogólnopolskiej:

- Rzeczpospolita

- Gazeta Wyborcza

- Dziennik Gazeta Prawna

- Puls Biznesu

a także do prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo:

- Kurier Szczeciński

- Dziennik Bałtycki

- Dziennik Łódzki

- Dziennik Zachodni

- Gazeta Krakowska

- Dziennik Polski

- Gazeta Wrocławska

- Głos Wielkopolski

- Kurier Lubelski

- Express Ilustrowany

- Głos Pomorza

- Głos Koszaliński

- Głos Szczeciński

- Kurier Poranny

- Gazeta Współczesna

- Echo Dnia

- Nowa Trybuna Opolska

 

OGŁOSZENIA SYNDYKÓW:

 

 

Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 10% ich wartość nominalnej
2022.11.29
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 10% ich wartość nominalnej, wchodzące w skład masy upadłości wierzytelności upadłego wobec: 1) Mosty Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za cenę nie niższą niż 7.991,08 zł wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność przyszła z tytułu zatrzymanej kaucji), 2) Jarosława Jaśkiewicza za cenę nie niższą niż 16.746,17 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, 3) Konrada Jutrzenki za cenę nie niższą niż 5.905,00 zł wraz z należnościami...
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DAMIANA WROŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.11.29
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DAMIANA WROŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 40 udziałów w spółce „PASZ-POL & DEKA TRADING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Szczecinie, KRS 0000007286, za cenę nie niższą niż ich 50% ich wartości nominalnej, tj. 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz wyceną udziałów można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48...
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą ni
2022.11.29
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 300.000,00 zł stanowiącej 60% jej wartości nominalnej Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka (sygn. akt XII GUp 161/20) wobec Reginy Kasprowiak o wartości szacunkowej 128.000,00 zł (sto dwadzieś
2022.11.29
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka (sygn. akt XII GUp 161/20) wobec Reginy Kasprowiak o wartości szacunkowej 128.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 75% jej wartości szacunkowej tj. za kwotę nie niższą niż 96.000,00 złotych. Szczegóły oferty, regulamin konkursu: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 515 831 864 (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 14 grudnia 2022 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl  
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.11.29
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w Nordsanit spółce akcyjnej w Nowogardzie, przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie o wartości szacunkowej 947.335,66 zł za cenę nie niższą niż 10.000,00 zł Z wyceną pakietu akcji i...
1. Syndyk Masy Upadłości DOL-POL Sp. z o.o. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie w rozumieniu ar
2022.11.22
1. Syndyk Masy Upadłości DOL-POL Sp. z o.o. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą: 1.1. wartości niematerialne i prawne: a) wartość firmy i goodwill; b) umowy cywilnoprawne w tym umowa z kierownikiem budowy; c) umowy z dostawcami mediów; d) należności; e) projekty, dokumentacja architektoniczna i wykonawcza 1.2. Prawo własności nieruchomości gruntowych wraz z naniesieniami położonych w Warszawie w okolicach ul. Lewandów oraz ul. Siecznej, dzielnicy Białołęka dla...
Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie, w trybie konkursu ofert, wierzytelności
2022.11.15
Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie, w trybie konkursu ofert, wierzytelności upadłego za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe niż 5% ich wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku. Szczegóły oferty oraz Regulamin konkursu: https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy Pisemne oferty zakupu zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać w formie pisemnej do dnia 30 listopada 2022 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417...
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2022.11.15
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 3.495,68 zł odpowiadającą 5% jej wartości nominalnej. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 22.11.2022 W...
Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
2022.11.08
OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Trzciany gmina Jabłonna, o powierzchni łącznej 79.829,00 m2 (w tym działki nr 239/1 i 240 o pow. 5.527,00 m2 - oznaczone jako lasy), w skład których wchodzą : - grunt niezabudowany , stanowiący działki o numerach ewidencyjnych: 239/1, 239/3, 239/4, 239/5, 245/3, 245/4, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24, 245/25,...
Syndyk masy upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 20% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości pakiet udziałów
2022.11.08
Syndyk masy upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 20% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości pakiet udziałów w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 2.390,50 złotych netto za wszystkie udziały. 1. Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać do 22 listopada 2022 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin. 2. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez...
Syndyk Masy Upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 20% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości pakiet udziałów
2022.11.08
Syndyk Masy Upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 20% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości pakiet udziałów w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 2.390,50 złotych netto za wszystkie udziały. 1. Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać do 22 listopada 2022 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin. 2. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka (sygn. akt XII GUp 161/20)
2022.11.08
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka (sygn. akt XII GUp 161/20) wobec Reginy Kasprowiak o wartości szacunkowej 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 100% jej wartości szacunkowej. Szczegóły oferty, regulamin konkursu: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 515 831 864 (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 22 listopada 2022 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.11.08
Syndyk masy upadłości Grzegorza Lipy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 665/1 o powierzchni 0,0843 ha, położonej w Resku przy ul. Wolności 4A, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1L/00020920/7 za cenę nie niższą niż 16.800,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul....
W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzyteln
2022.11.02
W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 13 października 2022 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym HURTPOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Nowogardzie, w upadłości likwidacyjnej — sygn. akt XII GUp 23/17 — sędzia komisarz ogłasza o wyłożeniu jej w sekretariacie sądu, poucza o prawie jej przeglądania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie -Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 przez każdego zainteresowanego oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie...
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.10.25
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 13.982,70 zł odpowiadającą 20% jej wartości nominalnej. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 2.11.2023 W...
Działki w Wołczkowie gm. Dobra – obniżka ceny. Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchom
2022.10.18
Działki w Wołczkowie gm. Dobra – obniżka ceny. Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3700 ha położonej w miejscowości Wołczkowo przy ul. Łanowej, gmina Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, składającej się z działek nr 317 i 318, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00002005/8, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż...
syndyk sprzeda pakiet wierzytelności.
2022.10.17
syndyk sprzeda pakiet wierzytelności. Więcej informacji: kancelaria-syndyka-pl.webnode.page  
Syndyk sprzeda działki rolne w Siadle Górnym.
2022.10.13
Syndyk sprzeda działki rolne w Siadle Górnym. Więcej informacji: kancelaria-syndyka-pl.webnode.page  
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert
2022.10.11
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 15% ich wartość nominalnej, wchodzące w skład masy upadłości wierzytelności upadłego wobec: 1) Mosty Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za cenę nie niższą niż 11.986,62 zł wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność przyszła z tytułu zatrzymanej kaucji), 2) Jarosława Jaśkiewicza za cenę nie niższą niż 25.119,25 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, 3) Konrada Jutrzenki za cenę nie niższą niż 8.857,50 zł wraz z należnościami...
Obniżka ceny. Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej (sygn. akt XII GUp 9/14) sprzeda z wolnej ręki wierzytelność
2022.10.11
Obniżka ceny. Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej (sygn. akt XII GUp 9/14) sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5% kwoty głównej, która wynosi 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu. Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu. 1) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 25 października 2022 roku na adres kancelarii. 2) Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od daty upływu terminu do ich...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress