Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów: 512 50 01 92 /  884 306 217 / 515 00 14 00

Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail: 

monika@anonspress.pl

martyna@anonspress.pl

sylwia@anonspress.pl

 

Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia syndyków dotyczące przetargów, upadłości, licytacjacji a także komunikaty i ogłoszenia sądowe.

Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA SYNDYKÓW - usługa gratis.

Ogłoszenia od syndyków przyjmujemy do:

prasy ogólnopolskiej: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu

prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo: Kurier Szczeciński, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Express Ilustrowany, Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Głos Szczeciński, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Echo Dnia, Nowa Trybuna Opolska

Internetu: na portale poszczególnych gazet ogólnopolskich oraz w systemie Google Ads

 

 

 

OGŁOSZENIA SYNDYKÓW:

 

 

Syndyk masy upadłości Barbary Piaseckiej sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert udział w własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Piaskowej 62 lokal 6
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Barbary Piaseckiej (sygn. akt XII GUp 184/20) sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, wchodzący w skład masy upadłości udział do 4/6 w własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Piaskowej 62 lokal 6 w Policach o powierzchni użytkowej 61,47 m², dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00023155/7, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 40% wartość oszacowania tj. 76.080,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych). Warunkiem...
Syndyk masy upadłości Piotra Piotrowskiego sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Albatrosów
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Piotra Piotrowskiego (sygn. akt XII GUp 22/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 1/28 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę nr 8/35, o pow. 0,3482 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Albatrosów dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133745/7 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10% wartości oszacowania tj. 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: złożenie do...
Syndyk masy upadłości Sary Grudzień zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Sary Grudzień, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki WIERZYTELNOŚCI UPADŁEJ za cenę nie niższą niż 41.017,66 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemnaście złotych 66/100) odpowiadającą 80% jej wartości nominalnej Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl lub drogą mailową kierując zapytanie na ww. adres mailowy. Oferty pisemne z proponowaną...
Syndyk masy upadłości Marzeny Kabat zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Marzeny Kabat osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinku przy ul. Ziemowita 43, jedn. ewidencyjna 321501_1, Szczecinek, obręb ewidencyjny nr 0007, Szczecinek 07, działka ewidencyjna nr 165, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KO1E/00012528/6, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 60.350 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Z...
Syndyk masy upadłości Krystiana Malinowskiego zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Krystiana Malinowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki   WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta złotych 00/100) odpowiadającą 5% jej wartości nominalnej Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl lub drogą mailową kierując zapytanie na ww. adres mailowy. Oferty pisemne z proponowaną...
Szukasz "Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości"
2024.02.20
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu za cenę nie niższą niż 35% ich wartości szacunkowej Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup ruchomości należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości Marka Szubelskiego zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki nieruchomości położonej w Sławnie
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Marka Szubelskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki NIERUCHOMOŚCI prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0609 ha, położonej w Sławnie, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej budynku 106,63 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1E/00019867/9, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż jego wartość oszacowania, tj. 211.650,00 zł (słownie: dwieście jedenaście...
Syndyk masy upadłości RWG Hurt-Usługi-Produkcja Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości
2024.02.20
Syndyk masy upadłości RWG Hurt-Usługi-Produkcja Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości (meble i sprzęt komputerowy) wchodzących w skład masy upadłości RWG Hurt-Usługi-Produkcja Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie za cenę nie niższą niż 50% ich wartości szacunkowej Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty...
Syndyk masy upadłości Krystyny Czerwińskiej-Twarowskiej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego
2024.02.20
Syndyk masy upadłości Krystyny Czerwińskiej-Twarowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki NIERUCHOMOŚCI tj. udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1, położony w miejscowości Podgrodzie 20, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 2, gmina Nowe Warpno, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, o łącznej powierzchni użytkowej 50,18 m2 wraz ze strychem gospodarczym o powierzchni 26,65 m2, dwoma pomieszczeniami piwnicznymi o powierzchni 10,6 m2 oraz ogródkiem przydomowym użytkowanym na zasadzie dobrego...
Syndyk masy upadłości Janimiry Łapszyńskiej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziałów
2024.02.20
Syndyk masy upadłości JANIMIRY ŁAPSZYŃSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 4 udziałów w spółce WITTENBORG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS nr 0000220425, o wartości nominalnej 25.000,00 zł za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).   Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod...
Syndyk Masy Upadłości Bartłomieja Mateusza Ziółkowskiego
2024.02.07
  Syndyk Masy Upadłości Bartłomieja Mateusza Ziółkowskiego   ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ; pakietu wierzytelności wchodzących do masy upadłości    w wysokości 139.000 zł   za najwyższa zaoferowaną cenę nie niższą niż 50 % wartości nominalnej   Pisemne oferty należy składać na adres Syndyka przy ul. Heyki 2 pok. 4, 70-631 Szczecin (Biuro Syndyka)  w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego – decyduje data wpływu.   Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanego pakietu wierzytelności,  procedury sprzedaży można uzyskać pod...
Syndyk masy upadłości Anny Szewczuk zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu wierzytelności
2024.02.07
Syndyk masy upadłości Anny Szewczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEJ za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz dokumentacją dotyczącą wierzytelności można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce...
Syndyk masy upadłości Mateusza Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
2024.01.31
Syndyk masy upadłości Mateusza Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI   udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 13, jednostka ewidencyjna 3200202_4, Choszczno - miasto, obręb ewidencyjny 0001, obr. 1 m. Choszczno, działka ewidencyjna nr 127 o powierzchni 0,560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1C/00001982/1, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 93.000,00 zł...
Syndyk masy upadłości Krystiana Malinowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2024.01.31
Syndyk masy upadłości Krystiana Malinowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 13.600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100) odpowiadającą 20% jej wartości nominalnej Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl lub drogą mailową kierując zapytanie na ww. adres mailowy. Oferty pisemne z proponowaną ceną...
Syndyk masy upadłości JANIMIRY ŁAPSZYŃSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejmzaprasza do składania pisemnych ofert
2024.01.31
Syndyk masy upadłości JANIMIRY ŁAPSZYŃSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejmzaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 4 udziałów w spółce WITTENBORG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS nr 0000220425, o wartości nominalnej 25.000,00 zł za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod...
Syndyk masy upadłości Anny Szewczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2024.01.31
Syndyk masy upadłości Anny Szewczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEJ za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) odpowiadającą 5% jego wartości nominalnej Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz dokumentacją dotyczącą wierzytelności można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem:syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup...
Syndyk masy upadłości Sary Grudzień, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2024.01.31
Syndyk masy upadłości Sary Grudzień, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki WIERZYTELNOŚCI UPADŁEJ za cenę nie niższą niż 51.272,07 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 07/100) odpowiadającą 100% jego wartości nominalnej Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się osobiście w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl lub drogą mailową kierując zapytanie na ww. adres mailowy. Oferty pisemne z...
W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 11 grudnia 2023 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym HURTPOL
2024.01.23
W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 11 grudnia 2023 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym HURTPOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Novvogardzie, w upadłości likwidacyjnej — sygn. akt XII GUp 23/17 — sędzia komisarz ogłasza o wyłożeniu jej w sekretariacie sądu, poucza o prawie jej przeglądania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie -Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 przez każdego zainteresowanego oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch...
Syndyk masy upadłości Barbary Piaseckiej (sygn. akt XII GUp 184/20) sprzeda z wolnej ręki
2024.01.16
Syndyk masy upadłości Barbary Piaseckiej (sygn. akt XII GUp 184/20) sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, wchodzący w skład masy upadłości udział do 4/6 w własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Piaskowej 62 lokal 6 w Policach o powierzchni użytkowej 61,47 m², dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00023155/7, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 50% wartość oszacowania tj. 95.100,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych). 1. Warunkiem...
Syndyk masy upadłości Piotra Piotrowskiego sprzeda z wolnej ręki
2024.01.16
Syndyk masy upadłości Piotra Piotrowskiego (sygn. akt XII GUp 22/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 1/28 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę nr 8/35, o pow. 0,3482 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Albatrosów dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133745/7 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 25% wartości oszacowania tj. 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: 1)...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress