Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów: 512 50 01 92 /  884 306 217 / 515 00 14 00

Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail: 

monika@anonspress.pl

martyna@anonspress.pl

sylwia@anonspress.pl

 

Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia syndyków dotyczące przetargów, upadłości, licytacjacji a także komunikaty i ogłoszenia sądowe.

Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA SYNDYKÓW - usługa gratis.

Ogłoszenia od syndyków przyjmujemy do:

prasy ogólnopolskiej: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu

prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo: Kurier Szczeciński, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Express Ilustrowany, Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Głos Szczeciński, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Echo Dnia, Nowa Trybuna Opolska

Internetu: na portale poszczególnych gazet ogólnopolskich oraz w systemie Google Ads

 

 

 

OGŁOSZENIA SYNDYKÓW:

 

 

Syndyk masy upadłości odwołuje konkurs pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko
2024.06.18
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej, Martyny Senkowskiej i Julii Senkowskiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ODWOŁUJE konkurs pisemnych ofert na nabycie   prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3, z dn. 11. czerwca 2024 
Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje
2024.06.18
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej, Martyny Senkowskiej i Julii Senkowskiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3,   z wolnej ręki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 351.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100),...
Syndyk masy upadłości PIOTRA WOŁYNKI zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziałów
2024.06.11
Syndyk masy upadłości PIOTRA WOŁYNKI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 100 udziałów w spółce WP-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS nr 0000231393, za najwyższą oferowaną cenę Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziałów należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o. o. w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie wierzytelności
2024.06.11
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 277.694,82 zł za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 75% wartości nominalnej Z opisem wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 , po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź kierując zapytania na adres: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną zakupu wierzytelności należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności
2024.06.11
Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   z wolnej ręki wierzytelności upadłej spółki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 15% jej wartości nominalnej, tj. 2.435.272,02 zł   (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 02/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.  ...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej, Martyny Senkowskiej i Julii Senkowskiej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie nieruchomości położonąejprzy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko
2024.06.11
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej, Martyny Senkowskiej i Julii Senkowskiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3, z wolnej ręki za najwyższą oferowaną cenę łączną, nie niższą niż 258.800,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem osiemset złotych 00/100), która musi...
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie pakietu wierzytelności
2024.06.11
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 10% wartości nominalnej   Z opisem wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 , po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź kierując zapytania na adres: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną zaku wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl....
Syndyk masy upadłości Mariana Rodaka zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Brojcach przy ul. Długiej
2024.06.11
Syndyk masy upadłości Mariana Rodaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w NIERUCHOMOŚCI   udziału w wysokości 4/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Brojcach przy ul. Długiej, jednostka ewidencyjna Brojce, obręb ewidencyjny 320501_2.0008, działka ewidencyjna nr 247/3 o powierzchni 0,1282 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00047185/2, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). Z regulaminem konkursu...
Syndyk masy upadłości Lulejko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie pakietu wierzytelności
2024.06.11
Syndyk masy upadłości Lulejko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości nominalnej Z opisem wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 , po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź kierując zapytania na adres: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną zakupu wierzytelności należy składać na ręce...
Syndyk masy upadłości Katarzyny Marcinków zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Myśliborzu
2024.06.11
Syndyk masy upadłości Katarzyny Marcinków osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki   udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Myśliborzu przy ul. Osiedle Słowiańskie 26/9, o powierzchni użytkowej 44,96 m kw., dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00038734/6. za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym...
Wszystkie kategorie Syndycy i Komornicy Nieruchomości Syndyk masy upadłości Katarzyny Marcinków zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w lokalu mieszkalnym położonym
2024.05.21
Syndyk masy upadłości Katarzyny Marcinków osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Myśliborzu przy ul. Osiedle Słowiańskie 26/9, o powierzchni użytkowej 44,96 m kw., dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00038734/6. za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym udziału w...
Syndyk masy upadłości Lulejko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI
2024.05.21
Syndyk masy upadłości Lulejko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 80% wartości nominalnej Z opisem wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 , po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź kierując zapytania na adres: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną zakupu wierzytelności należy składać na ręce...
Syndyk masy upadłości Mateusza Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
2024.05.21
Syndyk masy upadłości Mateusza Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI tj. udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 13, jednostka ewidencyjna 3200202_4, Choszczno - miasto, obręb ewidencyjny 0001, obr. 1 m. Choszczno, działka ewidencyjna nr 127 o powierzchni 0,560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1C/00001982/1, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 41.850,00 zł...
Syndyk masy upadłości Marzeny Kabat osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie
2024.05.21
Syndyk masy upadłości Marzeny Kabat osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinku przy ul. Ziemowita 43, jedn. ewidencyjna 321501_1, Szczecinek, obręb ewidencyjny nr 0007, Szczecinek 07, działka ewidencyjna nr 165, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KO1E/00012528/6, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 21.300,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) Z regulaminem...
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2024.05.21
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 100% wartości nominalnej Z opisem wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317 , po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź kierując zapytania na adres: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną zakupu wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207...
Syndyk masy upadłości PIOTRA WOŁYNKI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2024.05.21
Syndyk masy upadłości PIOTRA WOŁYNKI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 100 udziałów w spółce WP-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS nr 0000231393, za najwyższą oferowaną cenę Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziałów należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki
2024.05.16
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu za cenę nie niższą niż 20% ich wartości szacunkowej Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup ruchomości należy składać na ręce syndyka...
Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2024.05.16
Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej spółki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 30% jej wartości nominalnej, tj. 4.870.544,03 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 03/100). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty...
Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości upadłej spółki
2024.05.16
Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości upadłej spółki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 60% ich wartości oszacowana, tj. 42.345,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100) netto. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz wyceną ruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne...
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym HURTPOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Nowogardzie informuje o złożeniu uzupełniającej listy wierzytelnośc
2024.05.14
W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 25 marca 2024 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym HURTPOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Nowogardzie, w upadłości likwidacyjnej — sygn. akt XII GUp 23/17 — sędzia komisarz ogłasza o wyłożeniu jej w sekretariacie sądu, poucza o prawie jej przeglądania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 przez każdego zainteresowanego oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress