Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk sprzeda nieruchomość w Unisławiu
2020.06.02
Syndyk sprzeda nieruchomość w Unisławiu (utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową i z bocznicą kolejową). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl. 
W związku ze złożeniem przez syndyka masy upadłości w dniu 21 października 2019 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości
2020.03.24
W związku ze złożeniem przez syndyka masy upadłości w dniu 21 października 2019 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka Jawna w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej– sygn. akt XII GUp 2/13 - sędzia komisarz ogłasza, iż został on wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów – Czytelnia Akt Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w...
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem Sędziemu Komisarzowi:
2020.02.27
Obwieszczenie W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem Sędziemu Komisarzowi: - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 24 maja 2017 roku - zw 113, zw 115, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 21 sierpnia 2017 roku – zw 117, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 27 listopada 2017 roku – zw 118, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 31 stycznia 2018 roku – zw 116,119,120,121,122, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 12 lipca 2018 roku – zw 123, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 18 września 2018 roku – zw 124, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 13 grudnia...
Syndyk masy upadłości Haliny Krack osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału do 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do
2020.02.20
Syndyk masy upadłości Haliny Krack osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie     udziału do 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rugiańskiej 74a/7 w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00181318/6 za cenę nie niższą niż  81.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy  złotych 00/100) .   Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalny
2020.02.20
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie     udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej
2020.02.14
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 34.000,00 zł. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.02.07
Syndyk masy upadłości Anny Rot  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie     prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Skarżyńskiego 3/9, o powierzchni 51,31 metrów kwadratowych, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116916/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 56/1000, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą...
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.01.31
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 34.000,00 zł. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.01.31
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie     prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5   za cenę nie niższą niż 72.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100)...
Syndyk Masy Upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 50% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości:
2020.01.28
Syndyk Masy Upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 50% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości: - udziały w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5.976,25 złotych. Szczegóły oferty znajdują się na stronie: www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk Masy Upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 50% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości:
2020.01.28
Syndyk Masy Upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 50% wartości oszacowania, wchodzące w skład masy upadłości: - udziały w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5.976,25 złotych. Szczegóły oferty znajdują się na stronie: www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk Masy Upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny ruchomości wchodzące w skład masy upadłości:
2020.01.28
Syndyk Masy Upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny ruchomości wchodzące w skład masy upadłości: 1.      samochód osobowy MITSUBISHI OUTLANDER nr rej. ZS 885CR rok. prod. 2014 za cenę nie niższą niż 61.540,00 zł brutto, 2.      niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą niż 112,50 zł 3.      urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610WE za cenę nie mniejszą niż 187,50 zł 4.      urządzenie wielofunkcyjneSamsung SCX-3405W za cenę nie mniejszą niż 150,00 zł  ...
Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowo – restauracyjnym ( Zajazd Kasztelański)
2019.12.10
Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowo – restauracyjnym ( Zajazd Kasztelański) wraz z parkingiem, położoną w Budzistowie / Kołobrzegu. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl.   
Syndyk sprzeda nieruchomość w Unisławiu
2019.12.10
Syndyk sprzeda nieruchomość w Unisławiu (utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową i z bocznicą kolejową). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl.   
Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance.
2019.12.10
Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl.   
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina
2019.11.27
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina: 1.         działka zabudowa Stacją Paliw, nr ewid. 320 – KW KO1K/00025582/8, za cenę nie niższą aniżeli 1.000.000,00 zł 2.         działka zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, nr ewid. 150/6,  KW KO1K/00025582/8, za cenę nie niższą aniżeli 300.000,00 zł 3.         nieruchomość komercyjna niezabudowana – działka nr 147, KW KO1K/00027155/0, o pow. 0,4500 ha, za cenę nie niższą aniżeli 250.000,00 zł   Szczegóły na stronie internetowej:...
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina:
2019.11.27
Syndyk masy upadłości „E.TIENDA” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert
2019.11.19
Syndyk masy upadłości „E.TIENDA” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wolimierzu, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 321/1, 321/2, 321/3, obręb 0013 o łącznej powierzchni 1,6469 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1L/00030154/3, za cenę minimalną 98.900,00 zł brutto,     Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108,...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2019.11.19
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2019.11.19
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5   za cenę nie niższą niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100)...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress