Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.18
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Skarżyńskiego 3/9, o powierzchni 51,31 metrów kwadratowych, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116916/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 56/1000, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.14
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5 za cenę nie niższą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) która musi zostać uiszczona...
Syndyk Masy Upadłości Lekor Sp. z o.o. w Kołbaskowie sprzeda
2021.01.05
Syndyk Masy Upadłości Lekor Sp. z o.o. w Kołbaskowie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki minikoparkę gąsienicową JCB 8080, rok prod. 2006 za najwyższą zaoferowaną cenę nie mniejszą niż 55.000,00 zł netto. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia nie niższą niż 55.000 zł netto, należy składać do dnia 20 stycznia 2021 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin. Warunki sprzedaży oraz dodatkowe informacje na stronie https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy lub pod tel. 515 831 864, (pon. - piątek w godz. 9-15). www.sanacjafirmy.pl  
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.05
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 121.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.05
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w...
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl.
2020.12.23
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl.  
Syndyk sprzeda nieruchomości w: Unisławiu, Siadle Górnym i Wołczkowie Więcej informacji: www.syndyk3.pl
2020.12.23
Syndyk sprzeda nieruchomości w: Unisławiu, Siadle Górnym i Wołczkowie Więcej informacji: www.syndyk3.pl  
Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert
2020.12.22
Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ z wolnej ręki na sprzedaż z wolnej ręki pakietu 1.143 (jeden tysiąc sto czterdzieści trzy) udziałów zwykłych w spółce Inter-Konsbud Sp. z o. o., przysługujących Maciejowi Bugajowi, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości za cenę nie niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym...
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność
2020.12.01
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 50% kwoty głównej, która wynosi 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu. Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu. Szczegóły oferty: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 515 831 864 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) 1) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 11 grudnia 2020 roku na adres...
W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości w dniu 6 grudnia 2019 r., 12 marca 2020 r., 5 sierpnia 2020 roku uzupełniających list wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłości
2020.11.19
W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości w dniu 6 grudnia 2019 r., 12 marca 2020 r., 5 sierpnia 2020 roku uzupełniających list wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka Jawna w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 2/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów– Czytelnia Akt Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniających list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.11.16
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 121.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2020.11.12
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w...
Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.11.12
Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki na sprzedaż z wolnej ręki pakietu 1.143 (jeden tysiąc sto czterdzieści) udziałów zwykłych w spółce Inter-Konsbud Sp. z o. o., przysługujących Maciejowi Bugajowi, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości za cenę nie niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48...
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności
2020.11.12
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 400.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 26.11.2020.  
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.11.12
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5 za cenę nie niższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery złotych 00/100) która musi zostać uiszczona...
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego
2020.11.05
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Skarżyńskiego 3/9, o powierzchni 51,31 metrów kwadratowych, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116916/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 56/1000, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze...
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości
2020.11.02
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego (garażu) nr G68 położonego w Szczecinie przy ul. Pawła Jasienicy wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością za cenę nie niższą niż 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok....
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 części do nieru
2020.11.02
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Szczecinie przy ul. Maklerskiej 1 wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością za cenę nie niższą niż 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40,...
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.10.21
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 10.200,00 zł. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu: kancelaria.syndyka@wp.pl Termin składania ofert: 28.10.2020r.  
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert
2020.10.07
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 400.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 21.10.2020.  
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress