Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów:

515 00 14 00 / 512 50 01 92 / 884 30 62 17

Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail:

sylwia@anonspress.pl

monika@anonspress.pl

martyna@anonspress.pl

Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia syndyków dotyczące przetargów, upadłości, licytacjacji a także komunikaty i ogłoszenia sądowe.

Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA SYNDYKÓW - usługa gratis.

Ogłoszenia od syndyków przyjmujemy do prasy ogólnopolskiej:

- Rzeczpospolita

- Gazeta Wyborcza

- Dziennik Gazeta Prawna

- Puls Biznesu

a także do prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo:

- Kurier Szczeciński

- Dziennik Bałtycki

- Dziennik Łódzki

- Dziennik Zachodni

- Gazeta Krakowska

- Dziennik Polski

- Gazeta Wrocławska

- Głos Wielkopolski

- Kurier Lubelski

- Express Ilustrowany

- Głos Pomorza

- Głos Koszaliński

- Głos Szczeciński

- Kurier Poranny

- Gazeta Współczesna

- Echo Dnia

- Nowa Trybuna Opolska

 

OGŁOSZENIA SYNDYKÓW:

 

 

Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO ZA CENĘ NIE NIŻSZĄ
2022.07.27
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO ZA CENĘ NIE NIŻSZĄ NIŻ 1.666,71 zł stanowiącą 5% ich wartości oszacowania Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Wycena wierzytelności wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z proponowaną ceną na...
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 45.443,78 zł od
2022.07.27
Syndyk masy upadłości PS METALWORKING Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO za cenę nie niższą niż 45.443,78 zł odpowiadającą 65% jej wartości nominalnej. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 3.08.2022 W...
Syndyk masy upadłości PS Metalworking Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości PS Metal
2022.07.27
Syndyk masy upadłości PS Metalworking Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości PS Metalworking Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie za cenę stanowiącą 7% ich wartości oszacowania Z wykazem i operatem szacunkowym ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.07.27
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w Nordsanit spółce akcyjnej w Nowogardzie, przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie za cenę nie niższą niż 47.366,78 zł netto stanowiącą 5% ich wartości oszacowania. Z wyceną pakietu...
Syndyk masy upadłości ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego o wartości nomin
2022.07.27
Syndyk masy upadłości ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego o wartości nominalnej 24.678,86 EUR za najwyższą oferowaną cenę Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą
2022.07.27
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 40% jej wartości nominalnej, czyli 5.092,60 zł zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.07.27
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 42.350,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej...
W związku ze sporządzeniem uzupełniającego oddzielnego ostatecznego planu podziału z dnia 24 listopada 2021 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr U - 10 w budynku p
2022.07.12
W związku ze sporządzeniem uzupełniającego oddzielnego ostatecznego planu podziału z dnia 24 listopada 2021 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr U - 10 w budynku położonym w Szczecnie, przy ulicy Duńskiej 58, należącego do upadłej Telbud Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie wraz udziałem 973/100000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 39/13, obręb 3078 N/Odrą, dla której Sąd Rejonowy Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SZ1S/00106287/0, w sprawie upadłościowej...
stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego P.W. Rojax Romuald Ostolski spółki jawnej w Szczecinie sygn. akt XII GUp 2/13.
2022.07.05
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2022 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego P.W. Rojax Romuald Ostolski spółki jawnej w Szczecinie sygn. akt XII GUp 2/13. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na w/w postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.  
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.07.04
Syndyk masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości POLTRAMP YARD S. A. w upadłości z siedzibą w Świnoujściu Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy ruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z...
Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelność wobec Colours Factory-Sp. z o.o. z/s w Pile
2022.07.04
Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelność wobec Colours Factory-Sp. z o.o. z/s w Pile, która wynika z faktury VAT na kwotę 10.307,40 zł za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości. Oferty należy składać na adres syndyka: Piotr Kondek, ul.Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań jedynie drogą pocztową w terminie do dnia 11 czerwca 2022r. (decyduje data stempla pocztowego). 
Syndyk masy upadłości Daniela Olejniczaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.06.28
Syndyk masy upadłości Daniela Olejniczaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkalnej, położonego w Resku przy ul. Zachodniej 9/2, o powierzchni użytkowej 44,63 m2 oraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,31 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 9,90 m2, dla których Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1L/00013158/2, wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu dla...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2022.06.28
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO ZA CENĘ NIE NIŻSZĄ NIŻ 1.666,71 zł stanowiącą 50% ich wartości oszacowania Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Wycena wierzytelności wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z proponowaną ceną na...
Syndyk masy upadłości OIL TRUST Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert
2022.06.28
Syndyk masy upadłości OIL TRUST Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Oil Trust Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie Z wykazem i wyceną ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207...
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.06.28
Syndyk masy upadłości Rafała Strzelczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Stepnicy przy ul. Osiedle Akacjowe 2/5, o powierzchni użytkowej 78,50 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00027719/7, wraz z udziałem w wysokości 716/10000 w częściach wspólnych i budynku, objętych księgą wieczystą KW nr SZ1O/00022928/0, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 18.600,00 zł (osiemnaście tysięcy...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.06.28
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 42.350,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w...
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej
2022.06.28
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej o wartości nominalnej 16.598,85 EUR za najwyższą oferowaną cenę Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres:...
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego
2022.06.28
Syndyk masy upadłości Macieja Wyszkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 60% jej wartości nominalnej, czyli 7.638,91 zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka...
Syndyk masy upadłości ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego
2022.06.28
Syndyk masy upadłości ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego o wartości nominalnej 24.678,86 EUR za najwyższą oferowaną cenę Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czteryst
2022.06.28
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w Nordsanit spółce akcyjnej w Nowogardzie, przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie za cenę nie niższą niż 189.467,13 zł stanowiącą 20% ich wartości oszacowania. Z wyceną pakietu...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress