Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Artura Winnickiego (sygn. akt XII GUp 57/20), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
2021.04.13
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Artura Winnickiego (sygn. akt XII GUp 57/20), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci udziałów w spółce WINBUD S.W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie (KRS 0000536358) w liczbie 46 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż ich łączna wartości oszacowania tj. 12.274,40 zł. 1. Pisemne oferty zakupu zawierające proponowaną cenę nabycia udziałów, należy składać w formie pisemnej do dnia 28 kwietnia 2021 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul....
Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.04.13
Syndyk masy upadłości Izabeli Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału do 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej, położonej w Nowielicach nr 21, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00031068/1. z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym działu w nieruchomości...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny Melki
2021.03.30
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny Melki (sygn. akt XII GUp 48/15) udział do 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 305 - o pow. 1.346 m², położonej w Szczecinie przy ul. Jeżynowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecin X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00118995/3, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 72.825,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych) netto, co stanowi 75% wartości oszacowania udziału. 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: 1) złożenie...
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.03.11
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Regulamin konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207...
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl.
2021.03.10
Syndyk sprzeda nieruchomości w Starych Bielicach/ Koszalina Szczegóły na stronie internetowej: www.syndyk-kancelaria.pl.  
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs
2021.03.10
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 200.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 17.03.03.2021  
Syndyk masy upadłości Ryszarda Rochy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.03.09
Syndyk masy upadłości Ryszarda Rochy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, o funkcji mieszkalnej, położonej w miejscowości Stuchowo budynku nr 59A mieszkanie nr 6, o powierzchni użytkowej 59,70 m kw wraz z udziałem w wysokości 56558/1000000 we wspólnych częściach budynku i prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą nr KW/00008042/7, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1K/00016180/5, za cenę nie niższą niż 126.000,00...
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.03.09
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Szczecinie przy ul. Maklerskiej 1 wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością za cenę nie niższą niż 12.750,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego (garażu) nr G68 położonego w Szczecinie przy ul. Pawła...
Syndyk masy upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie przeda z wolnej ręki
2021.03.02
Obniżka ceny. Syndyk masy upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny poniższe składniki majątkowe: 1. samochód MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DID 4WD rok. prod. 2014 za cenę nie mniejszą niż 43.500,00 zł brutto, 2. niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą niż 45,00 zł 3. urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610WE za cenę nie mniejszą niż 75,00 zł 4. urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-3405W za cenę nie mniejszą niż 60,00 zł Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać do dnia 10 marca 2021 roku na...
Zlecę wycenę udziałów w spółce
2021.02.24
Zlecę wycenę udziałów w spółce z o.o. Więcej informacji: kaszubska3@gmail.com  
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność
2021.02.16
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 25% kwoty głównej, która wynosi 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu. Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu. Szczegóły oferty: www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 515 831 864 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) 1) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 2 marca 2021 roku na adres...
W związku za złożeniem przez syndyka w dniu 3 grudnia 2020 roku ostatecznego oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej
2021.01.26
W związku za złożeniem przez syndyka w dniu 3 grudnia 2020 roku ostatecznego oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, poleconej w Kobylance woj. zachodniopomorskie. obejmującej działkę nr 422, o powierzchni 0,7745 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1T/00055530/7- sygn. akt XII GUp 18/13- sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie- Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza...
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego
2021.01.20
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 300.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 27.01.2021.  
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.18
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Skarżyńskiego 3/9, o powierzchni 51,31 metrów kwadratowych, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116916/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 56/1000, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.14
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5 za cenę nie niższą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) która musi zostać uiszczona...
Syndyk Masy Upadłości Lekor Sp. z o.o. w Kołbaskowie sprzeda
2021.01.05
Syndyk Masy Upadłości Lekor Sp. z o.o. w Kołbaskowie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki minikoparkę gąsienicową JCB 8080, rok prod. 2006 za najwyższą zaoferowaną cenę nie mniejszą niż 55.000,00 zł netto. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia nie niższą niż 55.000 zł netto, należy składać do dnia 20 stycznia 2021 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin. Warunki sprzedaży oraz dodatkowe informacje na stronie https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy lub pod tel. 515 831 864, (pon. - piątek w godz. 9-15). www.sanacjafirmy.pl  
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.05
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 121.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia...
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.05
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w...
Syndyk sprzeda nieruchomości w: Unisławiu, Siadle Górnym i Wołczkowie Więcej informacji: www.syndyk3.pl
2020.12.23
Syndyk sprzeda nieruchomości w: Unisławiu, Siadle Górnym i Wołczkowie Więcej informacji: www.syndyk3.pl  
Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert
2020.12.22
Syndyk masy upadłości MACIEJA BUGAJA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie ________________________________________ z wolnej ręki na sprzedaż z wolnej ręki pakietu 1.143 (jeden tysiąc sto czterdzieści trzy) udziałów zwykłych w spółce Inter-Konsbud Sp. z o. o., przysługujących Maciejowi Bugajowi, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości za cenę nie niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress