Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.10.21
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 10.200,00 zł. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu: kancelaria.syndyka@wp.pl Termin składania ofert: 28.10.2020r.  
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert
2020.10.07
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 400.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 21.10.2020.  
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO Z regulaminem k
2020.10.07
 Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie  zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO   Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Regulamin konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.                 ...
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
2020.10.07
Syndyk masy upadłości Anny Rot  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Skarżyńskiego 3/9, o powierzchni 51,31 metrów kwadratowych, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116916/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 56/1000, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze...
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału z dnia 1 lipca 2020 roku w postępowaniu upadłościowym Telbud
2020.10.06
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału z dnia 1 lipca 2020 roku w postępowaniu upadłościowym Telbud Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie - sygn. akt XII GUp 45/09 - sędzia komisarz ogłasza. iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie- Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe niezabudowane w Siadle Górnym i Wołczkowie.
2020.10.05
Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe niezabudowane w Siadle Górnym i Wołczkowie. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl. Termin składania ofert: 19.10.2020r.  
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu
2020.10.05
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu- utwardzony (trylinka) i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową o pow. 28.100 m² (z dostępem do drogi publicznej Unisław- Chełmno) wraz z bocznicą kolejową Więcej informacji: kancelaria.syndyka@wp.pl Termin składania ofert: 19.10.2020r.  
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 3 lipca 2020 roku
2020.09.15
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 3 lipca 2020 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Budzistowie . gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, przy ulicy Kasztelańskiej 38, obejmującej działkę nr 1/84, o powierzchni 0,1182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1L/00015466/7, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 18/13 - sędzia komisarz...
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 8 lipca 2020
2020.09.15
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 8 lipca 2020 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowo- restauracyjnym „Zajazd Kasztelański", położonej w Budzistowie , gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, przy ulicy Kasztelańskiej 40, obejmującej działkę nr 1/86, o powierzchni 0,7041 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1 L/00039178/5, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w...
Obniżka ceny. Syndyk masy upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny poniższe składniki majątkowe
2020.09.15
Obniżka ceny. Syndyk masy upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny poniższe składniki majątkowe: 1. samochód osobowy MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DID 4WD rok. prod. 2014 za cenę nie mniejszą niż 51.000,00 zł brutto, 2. niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą niż 75,00 zł 3. urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610WE za cenę nie mniejszą niż 125,00 zł 4. urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-3405W za cenę nie mniejszą niż 100,00 zł Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać do dnia 25 września...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.09.09
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5 za cenę nie niższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery złotych 00/100) która musi zostać uiszczona...
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.09.09
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego (garażu) nr G68 położonego w Szczecinie przy ul. Pawła Jasienicy wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością za cenę nie niższą niż 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu...
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.09.09
Syndyk masy upadłości Daniela Nowackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 części do nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Szczecinie przy ul. Maklerskiej 1 wraz z prawami związanymi z tą nieruchomością za cenę nie niższą niż 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.09.09
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 295/1, 295/2, 295/3, o łącznej powierzchni 0,23333 ha, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gmina Nowogard, obręb 0005, miasto Nowogard, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/0021373/7, za cenę nie niższą niż 547.200,00 zł (słownie: pięćset...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.09.09
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.09.09
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w spółce Nordsanit spółce akcyjnej w Nowogardzie przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie za cenę nie niższą niż 947.335,66 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy...
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.09.03
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 17.000,00 zł netto. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu: kancelaria.syndyka@wp.pl     
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł
2020.09.02
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.                    Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki, po cenie minimalnej obniżonej do 75% wartości oszacowania, wchodzący w skład masy upadłości Magdaleny Michalak
2020.09.01
Syndyk sprzeda z wolnej ręki, po cenie minimalnej obniżonej do 75% wartości oszacowania, wchodzący w skład masy upadłości Magdaleny Michalak (sygn. akt XII GUp 146/17) udział do 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę nr 395 o obszarze 0,02 ha, położoną w miejscowości Wierzbno, gmina Warnice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o nr SZ2T/00013467/5, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 2250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). 1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert...
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny Melki (sygn. akt XII GUp 48/15) udział do 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2020.09.01
Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny  Melki (sygn. akt XII GUp 48/15) udział do 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 305 - o pow. 1.346 m², położonej w Szczecinie przy ul. Jeżynowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecin X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00118995/3, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 97.100,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). 1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: 1)      złożenie do...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress