Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk sprzeda Stację Paliw w Starych Bielicach / Koszalina
2019.08.27
Syndyk sprzeda Stację Paliw w Starych Bielicach / Koszalina, droga krajowa nr 6, za 40 % ceny oszacowania. Więcej informacji na stronie: www.syndyk-kancelaria.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w w
2019.08.06
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1 469 / 10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Anny Szott osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie nieruchomości gruntowej
2019.07.30
Syndyk masy upadłości Anny Szott osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kołki 46, gmina Choszczno, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 343/1, o łącznej powierzchni 0,1054 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1C/00006493/1,   za cenę nie niższą niż 177.072,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 00/100).           Z regulaminem konkursu pisemnych ofert...
Syndyk masy upadłości MTM Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa MTM Trading sp. z o.o. w upadłości
2019.07.16
Syndyk masy upadłości MTM Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa MTM Trading sp. z o.o. w upadłości w  rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą: a)      154 udziały w kapitale zakładowym MTM FOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, Kamion 107 (kod pocztowy: 96-330), Puszcza Mariańska, KRS 0000720038, o łącznej wartości nominalnej 4.511.430,00 zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych),...
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu
2019.07.04
Syndyk sprzeda działkę w Unisławiu - utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową o powierzchni 2,81 ha. Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie koło Kołobrzegu
2019.07.04
Syndyk sprzeda Zajazd Kasztelański w Budzistowie/Kołobrzegu, przy ul. Kasztelańskiej 40, działka o pow. 7041 m²,  za kwotę  900.000,00 zł  (37 % ceny oszacowania). Więcej informacji na stronie: www.syndyk3.pl lub   e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl.   
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance
2019.07.04
Syndyk sprzeda działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży ruchomości
2019.07.02
 Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży ruchomości obejmujące m.in.: środki transportu oraz maszyny i urządzenia do obróbki metalu. Szczegółowe informacje, warunki oraz zdjęcia znajdują się na stronie: https://boem.pl/o-firmie/nowosci/219-ogloszenie-o-sprzedazy lub https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy
ostateczny plan podziału Hossa
2019.06.17
W związku ze sporządzaniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 15 marca 2019 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1/3, o powierzchni 0,0716 ha wraz z prawem własności, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku socjalno- administracyjnego z wagą samochodową o kubaturze 263m², położonej przy ul. I Brygady Legionów 2A w Goleniowie, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1O/00022758/7, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w...
sporządzenie ostatecznego oddzielnego planu podziału dla HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2019.06.17
W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi sporządzeniu ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 15 marca 2019 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 85/52 o obszarze 0,0400 ha oraz działka nr 85/53 o obszarze 0,0400 ha, zabudowane dwukondygnacyjnym budynkiem jednorodzinnym, położnej przy ulicy Paproci 13 w Goleniowie, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1O/00042320/4, w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej- sygn. akt...
SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA HURTPOL
2019.06.04
SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA Syndyk masy upadłości sprzeda przedsiębiorstwo HURTPOL sp. z o. o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Młynarskiej 1a. W skład przedsiębiorstwa wchodzi:   1)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 96 o powierzchni 0,4569 ha, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, miasto Nowogard, objęta księgą wieczystą nr SZ1O/00021374/4, 2)      nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr ewid....
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego
2019.05.28
Syndyk Masy Upadłości „STATUS” Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda po obniżonej cenie wierzytelności upadłego – za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 20% ich wartości nominalnej. Sprzedawane wierzytelności potwierdzone są prawomocnymi wyrokami sądowymi. Szczegóły oferty: www.sanacjafirmy.pl tel. 509 759095 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 11 czerwca 2019 roku na adres kancelarii. www.sanacjafirmy.pl   
Syndyk sprzeda Stację Paliw wraz z budynkiem wielofunkcyjnym oraz nieruchomość komercyjną w Starych Bielicach / Koszalina.
2019.05.16
Syndyk sprzeda Stację Paliw wraz z budynkiem wielofunkcyjnym oraz nieruchomość komercyjną w Starych Bielicach / Koszalina.  Szczegóły na stronie : www.syndyk-kancelaria.pl. Dodatkowe informacje: tel. 514 760    193 lub kancelaria.syndyka@wp.pl. Termin składania ofert do 30.05.2019r. 
Syndyk sprzeda nieruchomości
2019.05.15
Syndyk sprzeda nieruchomości · Działka zabudowana w Budzistowie/Kołobrzegu (obiekt hotelowo – restauracyjny) · Działka w Unisławiu (utwardzony i ogrodzony plac zabudowany budynkiem biurowym z wagą samochodową i z bocznicą kolejową) · Działki gruntowe niezabudowane w Wołczkowie, Siadle Górnym, Kobylance. Wykaz nieruchomości i warunki przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk3.pl. Termin składania ofert do 29.05.2019r. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Syndyk Masy Upadłości Jacka Stanisława Wrońskiego w upadłości w Szczecinie
2019.05.08
Syndyk Masy Upadłości Jacka Stanisława Wrońskiego w upadłości w Szczecinie   ogłasza   pisemne przetargi ofertowe na sprzedaż z wolnej ręki:   1) prawa własności nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 8, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 63,10 m2, położonego w Szczecinie przy ulicy Seledynowej 75, dla którego nie została urządzona księga wieczysta , przysługującego upadłemu i jego byłej małżonce, która wyraziła zgodę na sprzedaż lokalu za najwyższą zaoferowaną cenę sprzedaży nie niższą niż ceny wywoławczej w wysokości...
Syndyk zaprasza do współpracy pośrednika ogólnokrajowego w zakresie sprzedaży nieruchomości komercyjnych.
2019.04.18
Syndyk zaprasza do współpracy pośrednika ogólnokrajowego w zakresie sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Dodatkowe informacje: e-mail: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Syndyk masy upadłości HURTPOL Spółka z o. o. Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie sprzeda samochód ciężarowy IVECO EUROCARGO
2019.04.16
SYNDYK SPRZEDA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Syndyk masy upadłości HURTPOL Spółka z o. o. Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie sprzeda samochód ciężarowy   IVECO EUROCARGO ML 120E22/P, rok produkcji 2010.   Cena minimalna wynosi 28.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).   Sprzedaż odbywa się w ramach konkursu pisemnych ofert. Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem:...
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej (sygn. akt XII GUp 102/16) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 5% - wierzytelność
2019.04.09
Syndyk Masy Upadłości Magdaleny Turskiej (sygn. akt XII GUp 102/16) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 5% - wierzytelność przysługującą upadłej od Pawła Podkowy w kwocie 69.850,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 5% jej wartości nominalnej tj. za 3492,50 zł. Dodatkowe informacje na stronie internetowej, email: raczynski@sanacjafirmy.pl Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17U/4, 71-417 Szczecin do dnia 26 kwietnia 2019 roku. www.sanacjafirmy.pl 
Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 2/13) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelności
2019.04.09
Syndyk Masy Upadłości P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka jawna w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 2/13) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie wierzytelności przysługujące upadłemu od: 1)      Rojax CNC Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie o wartości nominalnej 73.700,60 zł za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 30% jej wartości tj. 22.110,18 zł  (dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć złotych 18/100). 2)      Romualda Ostolskiego o wartości nominalnej 11.698.240,42 zł za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 5% jej wartości tj. 584.912,02 zł (pięćset...
Syndyk sprzeda dom wolnostojący z basenem – Szczecin Osów
2019.04.09
Syndyk sprzeda dom wolnostojący z basenem – Szczecin Osów Syndyk masy upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową - działkę nr 6/1 o pow. 1563 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 659,40 m² (dane wg operatu szacunkowego), położoną w Szczecinie przy ul. Miodowej 22, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00095078/1 - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 1.667.600,00 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych netto....
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress