Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Ryszarda Rochy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.01.04
Syndyk masy upadłości Ryszarda Rochy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, o funkcji mieszkalnej, położonej w miejscowości Stuchowo budynku nr 59A mieszkanie nr 6, o powierzchni użytkowej 59,70 m kw wraz z udziałem w wysokości 56558/1000000 we wspólnych częściach budynku i prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą nr KW/00008042/7, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1K/00016180/5, za cenę nie niższą niż 100.800,00...
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,
2022.01.04
Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 100% ich wartość nominalnej, wchodzące w skład masy upadłości wierzytelności upadłego wobec: 1) Mosty Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w wysokości 79.910,80 zł wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność przyszła z tytułu zatrzymanej kaucji), 2) Jarosława Jaśkiewicza w wysokości 167.461,68 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, 3) Konrada Jutrzenki w wysokości 59.040,00 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami. 1....
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.01.04
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w...
Syndyk masy upadłości MACIEJA WYSZKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.01.04
Syndyk masy upadłości MACIEJA WYSZKOWSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 100 udziałów w spółce MC GUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z/s w Szczecinie za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy wartości udziałów wraz z...
Syndyk masy upadłości Urszuli Łyp osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.01.04
Syndyk masy upadłości Urszuli Łyp osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 2/36 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,44 m2 wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem garażu stalowego, położonej w Trzebiatowie przy ul. Jana Kasprowicza 4, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00001050/3, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 9.350,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), która musi zostać...
Syndyk masy upadłości Marka Kubiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert
2022.01.04
Syndyk masy upadłości Marka Kubiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 2.197,08 zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego...
Syndyk masy upadłości RAFAŁA STRZELCZYKA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.01.04
Syndyk masy upadłości RAFAŁA STRZELCZYKA osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 1249 udziałów w spółce Apteki Epiona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie, KRS nr 0000464502, za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin,ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy wartości...
Syndyk masy upadłości ANDRZEJA ŁAPSZYŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2022.01.04
Syndyk masy upadłości ANDRZEJA ŁAPSZYŃSKIEGO osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 4 (czterech) udziałów w spółce Wittenborg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Szczecinie za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy wartości udziałów wraz z...
Działki w Wołczkowie gm. Dobra Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej n
2021.12.14
Działki w Wołczkowie gm. Dobra Syndyk masy upadłości Dariusza Balcerowicza (sygn. akt XII GUp 268/21) sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3700 ha położonej w miejscowości Wołczkowo przy ul. Łanowej, gmina Dobra, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, składającej się z działek nr 317 i 318, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00002005/8, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartości oszacowania...
Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie, w trybie konkursu ofert, wierzytelności upadłego
2021.12.14
Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie, w trybie konkursu ofert, wierzytelności upadłego za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe niż 50% ich wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku. Szczegóły oferty: https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy Pisemne oferty zakupu zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać w formie pisemnej do dnia 30 grudnia 2021 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin tel. tel. 515 831 864...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości
2021.12.02
 Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Wycena ruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłana za pośrednictwem poczty...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 akcji
2021.12.02
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w Nordsanit Spółce Akcyjnej w Nowogardzie przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie za cenę nie niższą niż 663.143,96 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2021.12.02
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Wycena wierzytelności wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wiecz
2021.12.02
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 295/1, 295/2, 295/3, o łącznej powierzchni 0,23333 ha, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gmina Nowogard, obręb 0005, miasto Nowogard, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/0021373/7, za cenę nie niższą niż 437.760,00 zł (słownie: czterysta...
Syndyk sprzeda prawa majątkowe
2021.11.25
Syndyk sprzeda prawa majątkowe. Więcej informacji: kaszubska3@gmail.com  
Syndyk masy upadłości Marka Samołyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.11.22
Syndyk masy upadłości Marka Samołyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie 1. udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej pod adresem Przecław 106, składającej się z samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 81,89 m2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00025974/8 oraz udziału w wysokości 82/171 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu objętych księgą wieczystą SZ2S/00025971/7, prowadzoną przez Sąd...
Syndyk masy upadłości Marka Kubiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie
2021.11.17
Syndyk masy upadłości Marka Kubiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 3.417,69 zł. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w...
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert
2021.11.17
Syndyk masy upadłości KATARZYNY CHRZANOWSKIEJ osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłej za cenę nie niższą 14.109,02 EUR. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207...
Syndyk masy upadłości Urszuli Łyp osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.11.17
Syndyk masy upadłości Urszuli Łyp osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 2/36 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,44 m2 wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem garażu stalowego, położonej w Trzebiatowie przy ul. Jana Kasprowicza 4, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00001050/3, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona...
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.11.17
Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 81.070,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress