Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje
2024.06.18

Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej, Martyny Senkowskiej

i Julii Senkowskiej

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie

 

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3,

 

z wolnej ręki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 351.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo kierując zapytanie na adres: syndyk.borek@onet.pl..

 

Termin na składanie ofert upływa w dn. 2.06.2024. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.

 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress