Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności
2024.06.11

Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości

z siedzibą w Warszawie

zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie

 

z wolnej ręki wierzytelności upadłej spółki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 15% jej wartości nominalnej, tj.

2.435.272,02 zł

 

(słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 02/100).

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.

 

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup należności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 18.06.2024

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty. 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress