Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2021.01.05

Syndyk masy upadłości Ewy Senkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie

udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 121/12, położoną przy ul. Kolonijnej 4a w miejscowości Wicko, gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00037895/3

z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 121.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), która musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym działu w nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziału w nieruchomości należy składać jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza, SSR Elżbiety Piotrowskiej, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: XII GUp 133/20, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 19.01.2021.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.

 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress