Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2024.05.16


Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości
z siedzibą w Warszawie
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie


z wolnej ręki wierzytelności upadłej spółki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 30% jej wartości nominalnej, tj.
4.870.544,03 zł

(słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 03/100).


Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup należności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 23.05.2024

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.

 


 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress