Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości upadłej spółki
2024.05.16


Syndyk masy upadłości P&P Pro Investment Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości
z siedzibą w Warszawie
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie


z wolnej ręki ruchomości upadłej spółki za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 60% ich wartości oszacowana, tj.

42.345,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100) netto.


Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz wyceną ruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Smolańska 4, pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup ruchomości należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 23.05.2024

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.
 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress