Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Wszystkie kategorie Syndycy i Komornicy Nieruchomości Syndyk masy upadłości Katarzyny Marcinków zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w lokalu mieszkalnym położonym
2024.05.21

Syndyk masy upadłości Katarzyny Marcinków
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki

udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Myśliborzu przy ul. Osiedle Słowiańskie 26/9, o powierzchni użytkowej 44,96 m kw., dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00038734/6.

za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 48.000,00 zł
(słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100)

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym udziału w nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziału w nieruchomości należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 31.05.2024.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.
 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress