Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Mateusza Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
2024.05.21

Syndyk masy upadłości Mateusza Starostki
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki
UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
tj. udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 13, jednostka ewidencyjna 3200202_4, Choszczno - miasto, obręb ewidencyjny 0001, obr. 1 m. Choszczno, działka ewidencyjna nr 127 o powierzchni 0,560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1C/00001982/1, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż

41.850,00 zł
(czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.
Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup nieruchomości należy przesyłać wyłącznie pocztą lub pocztą kurierską jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza – Asesora Sądowego Malwiny Wilk-Dębowskiej, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: SZ1S/GUp/57/2023, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 31.05.20242024


 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress