Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Marzeny Kabat osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie
2024.05.21

Syndyk masy upadłości Marzeny Kabat
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki


udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinku przy ul. Ziemowita 43, jedn. ewidencyjna 321501_1, Szczecinek, obręb ewidencyjny nr 0007, Szczecinek 07, działka ewidencyjna nr 165, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KO1E/00012528/6,


za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą 21.300,00 zł
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym udziału w nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup udziału w nieruchomości należy składać jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza – Sędziego Sądu Rejonowego Grzegorza Markiewicza, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: SZ1S/GUp/26/2023, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 31.05.2024.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora publicznego liczy się data nadania oferty.
 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress