Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Mariana Rodaka zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w nieruchomości położonej w Brojcach przy ul. Długiej
2024.06.11

Syndyk masy upadłości Mariana Rodaka

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w

NIERUCHOMOŚCI

 

udziału w wysokości 4/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Brojcach przy ul. Długiej, jednostka ewidencyjna Brojce, obręb ewidencyjny 320501_2.0008, działka ewidencyjna nr 247/3 o powierzchni 0,1282 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00047185/2,

za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 7.000,00 zł

(siedem tysięcy złotych 00/100).

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4 pok. 317, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup nieruchomości należy przesyłać wyłącznie pocztą lub pocztą kurierską jednocześnie na ręce Sędziego Komisarza – Referendarza Sądowego Katarzyny Burdziak, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, sygn. akt: SZ1S/GUp/70/2023, oraz syndyka na adres: Pl. Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 21.06.2024. 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress